Logo kdcl img

Lectoraat Green Logistics Stenden ontwikkelt zich in sneltreinvaart

Amper anderhalf jaar na de officiƫle start heeft...
13 juli 2017 / 244

Amper anderhalf jaar na de officiële start heeft het lectoraat Green Logistics al een stevige conduite staat opgebouwd. Lector Matthias Olthaar is tevreden over de aard en omvang van het aantal onderzoeken dat samen met het werkveld is gerealiseerd en ziet mogelijkheden tot verdere groei en ontwikkeling. ‘Toegepast onderzoek naar de circulaire economie heeft een mondiale reikwijdte. 

Lector greenlogistics stenden

Bedrijven in Noord-Nederland, ook binnen het mkb, krijgen in toenemende mate te maken met de gevolgen van grondstoffenschaarste en versnelde klimaatverandering. Als er niets verandert vernietigen we de aarde en onszelf. We moeten iets met deze problematiek doen.’

Het lectoraat Green Logistics stelt zich ten doel het complexe netwerk van logistieke radertjes die in zo’n belangrijke mate bijdragen aan de welvaart van een duurzame impuls te voorzien. Door efficiënt te organiseren en effectief waarde te creëren kan gelijktijdig de duurzaamheid worden gestimuleerd, meent de lector. ‘We richten ons niet alleen op transport en op- en overslag, maar ook op het management van de volledige keten, de distributie en productie, kortom het samenspel tussen tal van bedrijven. Als het ergens in de keten vastloopt heeft dat een negatieve impact op de hele keten.’ Olthaar ziet het als zijn belangrijkste doel om nieuwe kennis te genereren en distribueren met en onder docenten, studenten en het werkveld. ‘Het lectoraat is gekoppeld aan de logistieke opleidingen. De activiteiten dienen daarom altijd ten dienste te staan van het onderwijs.’

Er lopen inmiddels onderzoeken op het terrein van duurzaam transport, ketenmanagement en de biobased economy. ‘In ons onderzoek slaan we een brug tussen pragmatisch handelen en het ideaal van het werken aan een duurzame samenleving. We helpen bedrijven een stap te zetten richting de toekomst. Het lectoraat houdt zich bezig met de actualiteit door haar oriëntatie op de circulaire economie. Die geeft handvatten om het ondenkbare toch mogelijk te maken.’ Een voorbeeld: Koffiedik laat zich verwerken tot meubilair. Olthaar: ‘In ons onderzoek kijken we niet alleen of het technisch mogelijk is, maar ook of er vraag naar is of hoe die vraag zich verder kan ontwikkelen. Het moet ook economisch levensvatbaar zijn. Bij het organiseren van een rendabele keten stuit je op logistieke vraagstukken. Wat is mogelijk en hoe realiseer je dat?’ Mede op initiatief van het lectoraat is het noordelijk platform circulaire economie (N.I.C.E.) opgericht om de relaties met het bedrijfsleven steviger te structureren. In het lerende netwerk trekken de provincie Drenthe, afvalververwerkers Virol en Area Reiniging, Drentea, CSG Dingsthede, gemeente Meppel, B+O Architecten, AOC Terra, Rabobank, ICE Amsterdam, Cirkelstad, de Drentse Milieufederatie en Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool en Alfa-college samen op. ‘Op deze manier kunnen we bedrijven koppelen aan het onderwijs waarbij wij vanuit het lectoraat kijken naar organisatorische vraagstukken op het gebied van supply chain management. Olthaar voorziet dat zich meer bedrijven en organisaties aansluiten bij het platform. Daarnaast werkt Green Logistics nauw samen met het lectoraat Supply Chain Finance aan Windesheim waarmee een gezamenlijk project naar financieringsvraagstukken binnen de circulaire keten is opgetuigd. Onder studenten ontwaart Olthaar een groeiende belangstelling.

‘Als je studenten vraagt naar welke ontwikkelingen een grote impact op hun leven zullen hebben, komen ze vaak in het begin met zaken als automatisering, ict of robotisering. Grondstoffenschaarste of vervuiling en de geopolitieke spanningen die dat met zich meebrengt, staat bij hen niet hoog op de agenda. Tijdens de minor green logistics wordt het hen duidelijk dat we onherroepelijk met die vraagstukken te maken krijgen. Het is grappig te zien dat sommigen zich bekeren tot milieuactivist. Ze worden zich bewust dat we over enkele decennia de economie compleet anders moeten inrichten. Green logistics is dan een hele relevante specialisatie.’ 

Onderwerpen

Agrologistiek