Logo kdcl img

Afstudeertafels

Intervisiebijeenkomsten van studenten van meerdere hogescholen over hun...
29 november 2018 / 516

In navolging van de Afstudeertafels Zorglogistiek heeft KennisDC Logistiek een toolbox ontwikkeld, die het mogelijk maakt om dit concept landelijk toe te passen op diverse logistieke thema's.

De belangrijkste reden om enkele jaren geleden met de Afstudeertafels Zorglogistiek te starten, was dat studenten die op het gebied van zorglogistiek afstudeerde steeds weer het wiel opnieuw moesten uitvinden, vaak alleen. Het gevolg was dat het heel lang duurde voordat ze op de goede weg waren. Daarnaast had men de indruk dat men met een intensievere kennisuitwisseling tussen zorginstellingen en tussen docenten zorglogistiek een bijdrage aan de verbetering van zorglogistieke processen in de zorgsector kon leveren. Bij een afstudeertafel komen studenten van meerdere hogescholen tijdens hun afstudeerfase drie keer in groepen van zes tot acht studenten bij elkaar. 

Uit onderzoek is gebleken dat dit voor meerdere logistieke onderwerpen van toepassing is. 

De afstudeertafel bestaat uit:

  • Intervisiebijeenkomsten van studenten van meerdere hogescholen over hun afstudeerproject.
  • Begeleiding van docenten van één van deze hogescholen.
  • Het bijzijn van de bedrijfs- en docentbegeleider bij intervisiebijeenkomst(en).

De afstudeertafel omvat drie sessies:

1.     Een kick-off: hier worden probleemstellingen, doelen, hoofd en sub- vragen van de onderzoeken besproken;

2.     Meten en analyseren: in deze sessie ligt de focus op de onderzoeksmethoden (enquête, data analyse, field research) en de analyse van de gegeven;

3.     Eindpresentatie en adviezen: in de laatste sessie ligt de focus op het advies, de implementatie, het overbruggen van weerstand  en de financiële verantwoording. Studenten presenteren hun verhaal, inclusief uitkomsten, conclusies en aanbevelingen. Deze sessie wordt georganiseerd in het vorm van een mini-symposium, in het bijzijn van de bedrijfsbegeleiders.

De sessies worden geleid door docenten die in het thema gespecialiseerd zijn. Daardoor ontvangen de studenten naast de standaardbegeleiding door de afstudeerbegeleider van hun eigen opleiding input van docenten-specialisten van het betreffende vakgebied. Zo hebben ze een neutraal klankbord bij problemen waar ze tijdens het afstudeertraject tegen aanlopen.

Het concept Afstudeertafel bevordert daarnaast de samenwerking en het leren van elkaar door docenten Logistiek van de betrokken hogescholen op de specifieke thema’s. Ook de beroepspraktijk heeft hier baat bij. Ten eerste leveren de studenten kwalitatief betere afstudeerresultaten. Ten tweede hebben de bedrijfsbegeleiders van de studenten en andere vertegenwoordigers uit het beroepenveld tijdens de laatste afstudeertafelbijeenkomst de gelegenheid om met de studenten over hun onderzoek in gesprek te gaan. Er is de mogelijkheid om te netwerken met vakcollegae van andere organisaties. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor logistieke functies is dit voor hen ook een kans om kennis te maken met potentiele toekomstige werknemers.

Wilt u ook een Afstudeertafel organiseren? De toolbox helpt je op weg!

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Richard Westerman.

Inhoud


Gerelateerd nieuws