Logo kdcl img

Logistiek Makelaar; verbinden, enthousiasmeren, inspireren en stimuleren

Het project ‘Beter Benutten’ is in 2018 afgerond....
09 januari 2019 / 97

Het project ‘Beter Benutten’ is in 2018 afgerond. Dit project had o.a. als doelstelling het reduceren van het aantal vervoerskilometers. Reductie van het aantal vervoerskilometers heeft vooral betrekking op spitsmijdingen. Één van de initiatieven was de inzet van de zogenaamde Logistiek Makelaar (LM). De LM ging actief met bedrijven aan de slag om slimme verbeterslagen te maken om zodoende het aantal vervoerskilometers te verminderen. Het KennisDC Logistiek is bezig met een verkenning om het gedachtegoed van de LM in het vervolg extra kracht bij te zetten.

Tijdens de verkenning zullen, in samenwerking met Rijkswaterstaat en LogiSol Consultancy, de mogelijkheden worden onderzocht om via de Logistiek Makelaar 2.0 (LM2.0) aanpak tot slimme en duurzame logistiek te komen. Ook zal hierbij de link worden gelegd naar de activiteiten van het KennisDC Logistiek.

Het uiteindelijke doel van het project is een advies over de opzet, uitvoering en financiering van de LM2.0.

Lm infographic

De LM heeft ervaring in het benaderen en enthousiasmeren van bedrijven. De LM heeft vooral een commerciële achtergrond gecombineerd met kennis van de logistieke sector. Om de bedrijven te prikkelen, enthousiasmeren en te ondersteunen gebruikt de LM enkele instrumenten:

1. Kennis over een breed pallet van oplossingen en voorbeelden die leiden tot concrete kostenbesparingen.

De LM kan vanuit zijn eigen logistieke ervaring en kennis met een frisse blik suggesties aanreiken aan het bedrijf.

2. Contacten bij andere bedrijven en kennisinstellingen die een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering.

De LM kent de regio en brengt bedrijven in contact met mogelijke samenwerkingspartners of bedrijven die een product of dienst aanbieden waarmee een logistiek vraagstuk kan worden opgelost of in kaart kan worden gebracht.

3. Communicatie mogelijkheden.

De LM kan de best practices van bedrijven via diverse communicatiekanalen in de regio onder de aandacht brengen.