Logo kdcl img
Project
20 juli 2017 · Eric Doppert
Kennisboxen
Mainport Logistics

TLN Conjunctuurenquete

TLN geeft om de drie maanden een conjunctuurbericht...

TLN geeft om de drie maanden een conjunctuurbericht uit. De uitkomsten hiervan geven een indicatie van de stemming in de sector.

De uitkomsten van deze enquête geven een beeld van de stemming in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer over de weg. Transportondernemers geven hun reactie met betrekking tot o.a. de bedrijvigheid, kost- en vrachtprijs, winst en stemming. Hierbij hanteert TLN een stemmingsindicator die bestaat uit de weging van het percentage positief en negatief gestemde ondernemers ten opzichte van het totale aantal.

Het conjunctuurbericht richt zich met name op beleidsmakers, overheden en econometristen. Tevens is het conjunctuurbericht interessant voor toeleveranciers van de transportbranche.

Inhoud

Download alle bestanden als zip