Logo kdcl img

CLECAT geeft visie op digitalisering van transportketens

In het kader van de EU Digital Transport...
08 november 2017 / 435

In het kader van de EU Digital Transport Days, die van 8 tot 10 november in Tallinn plaatsvindt, geeft CLECAT, de vereniging van expediteurs en douane-dienstverleners, zijn visie over digitalisering in transport en logistiek. De position paper van CLECAT levert met de standpunten van expediteurs over digitalisering in transport en logistiek een bijdrage aan lopende initiatieven zoals het Digital Transport and Logistics Forum (DTLF).

Aanbevelingen

Clecat doet een aantal aanbevelingen aan het DTLF en de Europese Commissie ter ondersteuning van een snelle overgang naar een volledig digitale vervoersomgeving, die de potentiële voordelen voor zowel de publieke als de private sector maximaliseert:

  • Initiatieven moeten een omgeving aanmoedigen waar bedrijven zelf nieuwe manieren kunnen creëren om samen te werken en te innoveren, in plaats van een specifieke oplossing, dienst of systeem te onderscheiden. Niettemin moet de interoperabiliteit worden gewaarborgd door de bestaande, aanvaarde normen te volgen.
  • Initiatieven moeten bij voorrang betrekking hebben op de wettelijke aanvaarding door de overheid van digitaal verstrekte gegevens. Ook moet interoperabiliteit tussen autoriteiten worden aangemoedigd en zo nodig worden gehandhaafd door wettelijke maatregelen.
  • Initiatieven zouden niet moeten gaan over het vervangen van papieren transportdocumenten door elektronische equivalenten, maar over het uitwisselen van gegevens op een toekomstbestendige manier. Desalniettemin, als er al systemen, standaarden of processen zijn die werken, moeten er geen pogingen worden ondernomen om deze te vervangen.
  • Initiatieven moeten leiden tot tastbare, meetbare efficiëntievoordelen en kostenbesparingen voor het bedrijfsleven. Nu overheden opschuiven naar digitale en geautomatiseerde procedures, wat voordelen oplevert voor de publieke sector, moeten de voordelen voor de handel even hoog op de agenda blijven staan.

Insights artikel Position Paper on digitalisation in transport and logistics

Betrokken partijen Jaar Leestijd
CLECAT 2017 30 min

Relevante publicaties