Logo kdcl img

De inkoop van fysieke distributie: een verdeelde kijk op het begrip duurzaamheid

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar...
11 december 2018 / 288

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar duurzaamheid binnen de fysieke distributie. Bestaande studies richten zich voornamelijk op (1) de noodzaak van duurzaamheid en/ of (2) hoe technische innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de duurzaamheid. Echter, onderzoek naar de rol van duurzaamheid binnen het inkoopproces van transportdiensten is beperkt. Deze studie verschaft een eerste inzicht in hoe het begrip duurzaamheid wordt gebruikt en ervaren door logistieke dienstverleners, verladers en eigen vervoerders. De veronderstelling hierbij is de dat manier waarop de verschillende partijen het begrip duurzaamheid interpreteren invloed heeft op het inkoopproces van fysieke distributie. Voor deze studie is gebruik gemaakt van een enquête. Uit de resultaten van deze enquête blijkt dat verladers en logistieke dienstverleners duurzaamheid op een andere manier interpreteren. Dit zou voor miscommunicatie bij de inkoop van fysieke distributie kunnen zorgen. 

Insights artikel De inkoop van fysieke distributie: een verdeelde kijk op het begrip duurzaamheid

Auteur Jaar
Noa Lexmond, Reinder Pieters, Dennis Moeke 2018