Logo kdcl img

21 mei 2021 - Online afscheidscollege's Jan Jansen

Online
21 mei 2021 09:00 - 18:30

Locatie

Online

Over het event

Na een mooie tijd te hebben gewerkt in het onderwijs, 15629 dagen) om precies te zijn ( zo’n 42,8 jaar, gaan we iets anders doen: Op 16 mei met pensioen. Gelukkig val ik niet meteen in één of ander zwart gat:

Mag nog wat nadienen voor wat onderwijsactiviteiten (Supply chain finance, vakdidactiek en afstudeerders bij de academies ISB en AE) en bij het lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN nadienen voor een onderzoeksproject (O2C) en de coördinatie van de minor dat driven decision making in business.

Ik wilde graag met jullie een paar belangrijke lesjes delen op vrijdag 21 mei a.s..

De lesjes zijn luchtig qua opbouw en grijpen terug naar mijn lessen in het VO (Stedelijk Gymnasium Arnhem) en wat uitstapjes naar de actualiteit. Verder mijn bijdrage aan vakdidactiek bij de 1e graads lerarenopleiding economie van de HAN, gecombineerd met de didactiek van serious gaming.

Tenslotte mijn onderwijs aan Arnhem Business School (tegenwoordig HAN School of International Business), waarbij ik je mee neem naar de wondere wereld van wisselkoersen/ wisselkoersrisico en de financiering logistieke keten (Supply Chain Finance). Deze laatste lesjes zijn in het Engels. Uiteindelijk had ik je graag voor een informele borrel willen uitnodigen, maar het wordt helaas een virtueel proost op het mooiste vak van de wereld. In het schema op de volgende pagina kun je zien wat en wanneer. Door te klikken op de URL kom je in de MS Teams omgeving.

Je kunt je ook opgeven via jan.jansen@han.nl

 

Tot dan of later,

Jan

 

Vrijdag / Friday 21 Mei / May 2021

Tijdstip / Time (CET - zone)

Onderwerp / Subject

MS Teams Link

09:00- 10:00 uur/ hrs

Afscheidscollege Economie: Rol van het geld (Monetaire Economie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTlmMTc1YmMtZWQ5NC00OWFmLTg2NTktY2QyYjIyMDg2OTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d73e7b7-b3e1-4d00-b303-056140b2a3b4%22%2c%22Oid%22%3a%224b45ef14-9de0-429e-b61d-5721096fd558%22%7d

10:45 -11:45 uur / hrs

Afscheidscollege Economie Macro Economie (Keynes vs Klassieken)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQzOTU4YzQtOWU2MC00M2MyLWIzODQtNTJmYzZiZDAzMzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d73e7b7-b3e1-4d00-b303-056140b2a3b4%22%2c%22Oid%22%3a%224b45ef14-9de0-429e-b61d-5721096fd558%22%7d

12;30 – 13:30 uur / hrs

Afscheidscollege Didactiek van de economie (met een blik op serious gaming)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RmYzgzYjgtYzc2Yy00NzNhLTk0MTctNTMzYTAzYjM5NDU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d73e7b7-b3e1-4d00-b303-056140b2a3b4%22%2c%22Oid%22%3a%224b45ef14-9de0-429e-b61d-5721096fd558%22%7d

14:00 – 15:00 hrs

Valedictory lecture  International Finance (English) via MS Teams (14:00 - 15:00 hrs CET)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMzMDhkZDktMTgzZC00OTU0LTg2NGUtYjdjOWM1MzIwYzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d73e7b7-b3e1-4d00-b303-056140b2a3b4%22%2c%22Oid%22%3a%224b45ef14-9de0-429e-b61d-5721096fd558%22%7d

15:30 hrs – 16:30 hrs

Valedictory lecture  Supply Chain Finance (English) via MS Teams (15:30 - 16:30 hrs CET)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxODE2MjUtMWJhYi00ZDg2LTk0OGQtZWI5ODY3ZTA1Y2Uw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d73e7b7-b3e1-4d00-b303-056140b2a3b4%22%2c%22Oid%22%3a%224b45ef14-9de0-429e-b61d-5721096fd558%22%7d

17:00 – 18:30 uur / hrs

Virtuele borrel / Virtual drink

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUxZGU4YTMtM2VjYS00ZmE5LTgzOWMtODU1MDA3MDRmNzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d73e7b7-b3e1-4d00-b303-056140b2a3b4%22%2c%22Oid%22%3a%224b45ef14-9de0-429e-b61d-5721096fd558%22%7d