Logo kdcl img

VLW Online Ronde Tafel | Duurzame modellen voor stedelijke distributie

Online | MS Teams
20 mei 2021 16:00 - 17:30

Locatie

Online | MS Teams

Over het event

Steden worstelen met hun logistiek. De distributie in de binnenstad is sowieso een uitdaging. Grote vrachtwagens worden vaak geweerd uit de binnenstad. Bijgevolg moet er overgeschakeld worden op kleinere voertuigen, die meteen ook duurzamer dienen te zijn. In tal van pilootprojecten en testen hebben steden in Nederland en Vlaanderen hier rond reeds geëxperimenteerd, meestal met een beperkte scope en tijdsduur, vaak ook in verdeelde slagorde. Misschien is de tijd wel gekomen om een evaluatie te maken en daaruit de nodige lessen te trekken en vandaaruit stappen te zetten naar een duurzaam model voor stedelijke distributie.

 

Hoe pakken we dit aan? Wie neemt hier best de lead? Hoe wordt de governance opgezet? Welke organisatievorm functioneert het best? Wat is het na te streven einddoel?

Een aantal ervaringsdeskundigen gaan in debat met elkaar rond dit boeiende thema, onder leiding van Bart Vannieuwenhuyse. Er wordt hierbij uitgegaan van de triple helix benadering. Zowel marktpartijen, overheden en kennisinstellingen hebben hun inbreng. Daarna kan iedere deelnemer in dialoog gaan met het deskundige panel. Misschien kunnen we samen wel stappen definiëren naar een duurzame(re) invulling van stedelijke distributie!

Wilt u mee debatteren over dit actuele thema? Hebt u hier rond een mening? Of wilt u geïnformeerd worden over de nieuwste ontwikkelingen in stedelijke distributie?

Doe mee

U kunt zich aanmelden voor deze ronde tafel door een bericht te sturen naar Karen Engelvaart: karen.engelvaart@han.nl. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie.