Logo kdcl img

Uitdagende Stages in Supply Chain Finance

UITDAGENDE STAGES SUPPLY CHAIN FINANCE BIJ ING EN...
14 mei 2018 / 826

UITDAGENDE STAGES SUPPLY CHAIN FINANCE BIJ ING EN TRANSPORTVERZEKERAAR TVM

 Vanaf september 2017 staan er twee stageopdrachten open rondom thema Supply Chain Finance, bij ING en transportverzekeraar TVM. Ben jij een student in de richting van logistiek/ financiering/ bedrijfseconomie / bedrijfskunde / supply chain en wil jij een stage in een vakgebied dat zich in snel tempo ontwikkelt? Lees dan in onderstaande meer over de stage-opdrachten, de deelnemende bedrijven en hoe in contact te komen.

De opdracht

Er kunnen voor een leverancier vele maanden zitten tussen het binnenkomen van een order en daadwerkelijke uitbetaling door de afnemer. Er zijn al verschillende oplossingen waarbij er financiering in een ‘post-shipment’ fase (na levering, na facturatie) wordt geregeld, maar er ligt nog veel potentie in verkrijging van financiering of uitgeven van verzekeringen op basis van documentatie die al voor die fase vrijkomt. Met het project “pre-shipment en in-transit Supply Chain Finance” wordt gericht op de fases vóór (pre-shipment) of tijdens levering (in-transit). Risico’s in de keten zijn ook groter en diverser voor het moment van levering dan erna. Supply Chain Finance (SCF) oplossingen kunnen hier op inspelen met de juiste informatie. Je kunt denken aan een goedgekeurde order, een CMR vrachtbrief, douanedocumenten en andere informatie die zekerheden biedt om risico’s beter in kaart te brengen en vervroegde financiering mogelijk te maken voor leveranciers. Leveranciers kunnen hiermee hun liquiditeit verbeteren en afnemers kunnen hiermee beter risico’s managen in de keten. Logistieke dienstverleners zijn hier voor nodig omdat zij als expert van de goederenstroom in de keten een belangrijke rol spelen in de aanlevering van de relevante informatie.

In het project werken het onderzoeksprogramma Supply Chain Finance van Windesheim, ING en TVM Verzekeringen met elkaar samen. Het onderzoeksprogramma SCF van Windesheim is de grootste in het vakgebied en heeft al vele business cases voor bedrijven ontwikkeld. ING neemt  deel in het project omdat zij als bank, op basis van goede informatie, financiering in de keten mogelijk kunnen maken. TVM Verzekeringen is een coöperatie van 5.300 leden in de transport en logistieke sector. Met behulp van informatie van logistiek dienstverleners kunnen zij een betere risico-inschatting maken voor het verschaffen van verzekeringen in de keten. De samenwerking tussen logistiek dienstverleners, banken en verzekeraars is daarom cruciaal in dit project.

 TVM Verzekeringen

TVM is een gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport over weg en water. Het is een coöperatie met 5.300 leden en kende in 2016 een premieomzet van ruim 262 miljoen euro. In 1962 werd TVM opgericht door een groep transportondernemers die bij de reguliere verzekeraars niet of nauwelijks terecht konden voor specifieke producten. TVM streeft ernaar een autoriteit te zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en transportveiligheid, en wil zich ontwikkelen tot ‘full service-transportverzekeraar’ waar de aanvullende diensten ‘kennismakelaar’ en ‘dataspecialist’ onderdeel van uitmaken. Hiermee wil TVM zich onderscheiden van haar concurrenten.

Anno 2018 zijn er SCF gerelateerde risico’s in de keten waar nog beperkte aandacht aan wordt besteedt, waarin TVM een belangrijke nieuwe rol kan spelen. Pre-shipment en in transit SCF bieden mogelijkheden voor verzekeraars om het productportfolio uit te breiden. Door hierin voorop te lopen, kan TVM een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Supply Chain Finance markt en een leidende positie krijgen in deze nog ontwikkelende markt. De nieuwe vormen van SCF betekenen ook nieuwe samenwerkingsvormen. Samenwerking met logistiek dienstverleners, voor aanlevering van informatie die nodig is voor risico-inschatting, is nog geen standaardpraktijk. Ook hierin kan TVM een voorloper worden.

ING Asset Based Finance

Binnen ING zal de stage plaatsvinden bij Asset Based Finance (ABF), specifiek bij afdeling Asset Experience. ING Asset Based Finance is aan het transformeren van een traditionele financiële instelling naar een information bank.  Binnen Asset Based Finance houdt Asset Experience zich bezig met innovatie, doorontwikkeling en beheer van de dienstenportfolio en de “customer journeys” van ABF. Onze purpose is daarom als volgt geformuleerd: “wij geloven in innovatie. Dat is onze kracht. Wij realiseren dit door samen te werken met ondernemers en collega’s. We experimenteren en innoveren; kort cyclisch, digitaal, gedreven door data en persoonlijk. Hiermee bouwen wij aan duurzame relaties en gezonde dienstverlening. Wij inspireren ondernemers om zich een toekomst voor te stellen waarin zij op ieder moment inzicht hebben in hun assets, de financiering ervan en andere zaken die invloed hebben op hun bedrijfsvoering. Door onze verrassende en gerichte oplossingen kan de ondernemer direct handelen. Zodat hij het morgen beter doet dan vandaag. Wij geven de vrijheid om te ondernemen.”

 Periode, vergoeding en locatie

De stage heeft een looptijd van september/oktober 2018 tot en met januari/februari 2019. Lichte afwijkingen van deze periode zijn bespreekbaar. De stagevergoeding wordt onderling tussen bedrijf en student besproken.

Locatie ING: Bunnik, Utrecht

Locatie TVM Verzekeringen: Hoogeveen.

Wat verwachten wij van student

·        Je hebt een WO/HBO opleidingsniveau

·        Studierichting: financieel, bedrijfskundig/bedrijfseconomisch of logistiek /supply chain

·        Affiniteit met bedrijfsfinanciering en logistiek

·        Goede communicatieve vaardigheden om met uiteenlopende belangen om te gaan

·        Je bent analytisch vaardig en kunt overweg met financiële/bedrijfseconomische berekeningen in Excel

Wat kan student verwachten van de opdracht

·        Naast begeleiding van TVM en begeleiding van de eigen Universiteit: toegang tot de expertise van het onderzoeksprogramma Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim, de grootste vakgroep op het gebied van Supply Chain Finance wereldwijd.

·        Toegang tot een grote hoeveelheid literatuur om snel bekend te raken met het onderwerp en om te gebruiken voor een (master)thesis.

·        Toegang tot netwerkactiviteiten van de Supply Chain Finance Community, onder andere het Supply Chain Finance Forum te Amsterdam op 29 november, het belangrijkste SCF evenement wereldwijd. Daarnaast worden er netwerk- en feedbackbijeenkomsten georganiseerd met andere stagiairs die werken aan het thema SCF.

·        In dit nieuwe en maatschappelijk relevante vakgebied is er voor goed studentenonderzoek veel kans op extra publiciteit (denk aan artikelen in media en thesis awards) om daarmee jouw CV een boost te geven. 

Contact:

Christiaan de Goeij

E: caj.de.goeij@windesheim.nl

T: 06 2880 4140