Logo kdcl img

Over CoE KennisDC Logistiek

23 juli 2015

Samen kennis delen en praktijkgericht onderzoek doen

Wij zijn het landelijke netwerk van opleidingsmanagers, lectoren, onderzoeksgroepen, business developers en brancheorganisaties die zich verenigen in het CoE KennisDC Logistiek. Ons CoE werkt aan maatschappelijke thema's en zoomt in op de logistieke relevantie. Een open, toegankelijk lerend netwerk verricht, gezamenlijk en regio-overstijgend, praktijkgericht onderzoek vanuit maatschappelijke thema’s praktijkgericht onderzoek samen met docenten, onderzoekers, studenten en het werkveld.

Ambitieplan en KIA 2024 – 2027

De maatschappelijke thema's waarop wij focussen zijn:

 • Leefbare stad> We vertalen de last mile naar de optimale mile;
 • Knooppunten en corridors> We ontwikkelen groene logistieke paden;
 • Circulairiteit en duurzaamheid> Hergebruik grondstoffen, energietransitie, verminder uitstoot en maak ketens circulair;
 • Zorg> Met nieuwe kennis naar een betaalbare en duurzame zorg.
Facts and figures kennisdc

Hoe doen we dit?

Het KennisDC Logistiek heeft de ambitie om op basis van de geformuleerde maatschappelijke vraagstukken een viertal regio-overstijgende Learning Communities en een viertal Living Labs op te starten.

De ambities van het KennisDC Logistiek, voor de komende drie jaar, zijn vertaald in vijf programma’s:

 • Learning Communities
 • Living Labs
 • Future Skills
 • Disseminatieplatform
 • Imago en instroom/werving

Bovenstaande programma’s ontwikkelen we binnen de genoemde maatschappelijke thema’s.

Een sterk landelijk merk

Wij willen gezien worden als:

 1. Verbinder in een netwerk
 2. Leverancier van kennis
 3. Aanjager van innovatie

Zeven HBO-instellingen (Fontys Venlo, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en NHL Stenden) zijn hoofdpartners van het CoE. Daarnaast zijn er meer dan 300 andere publiek private organisaties betrokken bij al onze projecten.

Kdc formule with logos 2020