Logo kdcl img

Over KennisDC Logistiek

23 juli 2015

Het KennisDC Logistiek maakt logistieke kennis en logistieke professionals voor het MKB in Nederland vindbaar. U vindt hier op eenvoudige wijze personen die werkzaam zijn bij de organisaties die aan een regionaal KennisDC verbonden zijn. U ziet waarin zij gespecialiseerd zijn en de portal bevat praktische informatie die u door middel van trefwoorden kunt selecteren.

Kdc regio kleurencirkel w logos

Betere interactie logistieke werkveld en kennisinstellingen

Kennisdclogistiek.nl bevat onder andere: kennisdocumenten, praktijkervaring, (stage-)rapporten, eenvoudige toepassingen (apps) en maakt u inzichtelijk wat de nieuwste ontwikkelingen op logistiek gebied vandaag de dag zijn. Ook maakt zij u wegwijs op het gebied van beschikbare trainingen, deskundig advies en onderzoek.

De logistieke sector, met name het MKB, is gebaat bij praktisch toepasbare kennis. Bedrijven krijgen met deze portal toegang tot kennis en instrumenten, ofwel direct via deze portal, ofwel via een organisatie die hen daarbij ondersteunt. De toegankelijkheid van deze kennis en instrumenten helpt bedrijven om op diverse terreinen bij de bedrijfsvoering sterker te staan en te kunnen innoveren, bijvoorbeeld bij hun logistieke planning en het ondersteunend ICT- en HRM-beleid.

Slimmer gebruik maken van elkaars expertise

De logistieke kennisDC's vormen een landelijk dekkend netwerk van (logistieke) Kennis Distributie Centra (KennisDC's) met een slimme onderlinge samenhang en samenwerking. Het doel hiervan is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen het werkveld, maar ook tussen de logistieke HBO kennisinstellingen onderling én het - in ieders belang - samenhangende speelveld van kennis & innovatie. Via dit netwerk komt kennis slimmer beschikbaar voor het werkveld (MKB), de kennisinstellingen en kan talent verder ontwikkeld worden en behouden blijven voor de branche.

Naast zeven HBO-instellingen (Fontys, HR, BUAS, HAN, Windesheim, HZ en NHL Stenden) nemen tevens deel aan dit initiatief: TLN / EVO / VLM / JLN / KvK / Provincies. En daarnaast: regionale branche-organisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en economische samenwerkings- en stimuleringsverbanden.