Logo kdcl img

Over KennisDC Logistiek

23 juli 2015

Wil jouw bedrijf groeien en zoek je een netwerk van kennis en contacten?

KennisDC Logistiek is een landelijk dekkende netwerk organisatie, een Publiek Privaat Samenwerkingsverband van 7 regionale KennisDC’s onder leiding van 7 hogescholen, verbonden met en gesteund door hun partners, bedrijven, kennisinstellingen (ROC's en Universiteiten), intermediaire partners en regionale overheden.

Alle projecten, publicaties en nieuwsitems over diverse thema's van het KennisDC Logistiek worden gebundeld op dit kennisportaal.

Facts and figures kennisdc
Kdc formule with logos 2020
Thema's per regio 2020

Slimmer gebruik maken van elkaars expertise

Het doel van de landelijke samenwerking is om een betere en intensievere interactie te realiseren tussen ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisaties. 

Het KennisDC Logistiek heeft een vijfvoudige doelstelling:

  1. 1e-lijns contact logistieke innovatie & ondernemerschap

  2. Stimulering en versterking van toegepast onderzoek

  3. Permanente onderwijsvernieuwing

  4. Versterking samenwerking & wisselwerking onderwijs-werkveld

  5. Stimulering maatschappelijke betrokkenheid economische spin off

Missie

Het KennisDC Logistiek is een open innovatie- en netwerkorganisatie die stimuleert, inspireert, verbindt, deelt, versnelt, faciliteerd, organiseert en realiseert. 

KennisDC Logistiek Logistiek heeft een driedelige missie: 

1. Kennisontwikkeling & kennisdeling

2. Onderwijsinnovatie in logistiek 

3. Maatschappelijke impact & business development

Betere interactie logistieke werkveld en kennisinstellingen

Kennisdclogistiek.nl bevat onder andere: projectinformatie, publicaties en nieuwsitems over verschillende innovatieve thema's. Wij bieden inzicht in de nieuwste logistieke ontwikkelingen. De logistieke sector, met name het MKB, is gebaat bij praktisch toepasbare kennis.

Zeven HBO-instellingen (Fontys Venlo, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en NHL Stenden) zijn hoofdpartners van het KennisDC Logistiek. Daarnaast zijn er meer dan 300 andere publiek private organisaties betrokken bij al onze projecten.