Logo kdcl img

Over KennisDC Logistiek

23 juli 2015

Het KennisDC Logistiek maakt logistieke kennis en logistieke professionals voor het MKB in Nederland vindbaar. 

Zeven partners bundelen hun krachten in het landelijke netwerk KennisDC Logistiek. Iedere regio heeft een groot netwerk van ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Slimme onderlinge samenhang en samenwerking staat centraal in dit publiek- private samenwerkingsverband.

Alle projecten, publicaties en nieuwsitems over diverse thema's van het KennisDC Logistiek worden gebundeld op dit kennisportaal.

Kdc formule with logos 2020

Slimmer gebruik maken van elkaars expertise

Het doel van de landelijke samenwerking is om een betere en intensievere interactie te realiseren tussen ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisatiesj. 

Het KennisDC Logistiek heeft een vijfvoudige doelstelling:

  1. 1e-lijns contact logistieke innovatie & ondernemerschap

  2. Stimulering en versterking van toegepast onderzoek

  3. Permanente onderwijsvernieuwing

  4. Versterking samenwerking & wisselwerking onderwijs-werkveld

  5. Stimulering maatschappelijke betrokkenheid economische spin off

 

Betere interactie logistieke werkveld en kennisinstellingen

Kennisdclogistiek.nl bevat onder andere: projectinformatie, publicaties en nieuwsitems over verschillende innovatieve thema's.Wij bieden inzicht in de nieuwste logistieke ontwikkelingen. De logistieke sector, met name het MKB, is gebaat bij praktisch toepasbare kennis.

Zeven HBO-instellingen (Fontys Venlo, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en NHL Stenden) zijn hoofdpartners van het KennisDC Logistiek. Daarnaast zijn er meer dan 300 andere publiek private organisaties betrokken bij al onze projecten.