Logo kdcl img

Afstudeertafels

Intervisiebijeenkomsten van studenten van meerdere hogescholen over hun...
29 november 2018 / 898

U heeft een interessante uitdaging binnen uw bedrijf, maar geen capaciteit om dit nader te laten onderzoeken. Jammer, want uw mooie ideeën blijven op de plank liggen en uw bedrijf begint achter te lopen op de concurrentie.

Door deel te nemen aan de Afstudeertafel kan deze uitdaging wél worden opgepakt! Daarvoor zet u een aanstormend talent in dat door experts uit de sector en het onderwijs begeleid wordt. De Afstudeertafel leidt tot een hogere kwaliteit van het onderzoeksresultaat.

Aanleiding

De belangrijkste reden om enkele jaren geleden met de Afstudeertafel Zorglogistiek te starten, was dat studenten die op het gebied van zorglogistiek afstudeerden steeds weer het wiel opnieuw moesten uitvinden, vaak alleen. Het gevolg was dat het heel lang duurde voordat ze op de goede weg waren. Daarnaast bestond de indruk dat een intensievere kennisuitwisseling tussen zorginstellingen en het onderwijs een bijdrage levert aan de verbetering van logistieke processen .

In 2019 zijn er naast Zorglogistiek, Afstudeertafels gestart rond de thema’s: Supply Chain Management, Blockchain en Sales & Operations Planning.

 

Wat is een Afstudeertafel?

Bij een afstudeertafel komen studenten van meerdere hogescholen tijdens hun afstudeerfase drie keer in groepen van zes tot acht studenten bij elkaar. 

De afstudeertafel bestaat uit:

  • Intervisiebijeenkomsten van studenten van meerdere hogescholen over hun afstudeerproject;
  • Begeleiding van docenten van één van deze hogescholen;
  • Het bijzijn van de bedrijfs- en docentbegeleider bij intervisiebijeenkomst(en).

Een afstudeertafel omvat drie sessies:

1.     Een kick-off: hier worden probleemstellingen, doelen, hoofd en sub- vragen van de onderzoeken besproken;

2.     Meten en analyseren: in deze sessie ligt de focus op de onderzoeksmethoden (enquête, data analyse, field research) en de analyse van de gegeven;

3.     Eindpresentatie en adviezen: in de laatste sessie ligt de focus op het advies, de implementatie, het overbruggen van weerstand  en de financiële verantwoording. Studenten presenteren hun verhaal, inclusief uitkomsten, conclusies en aanbevelingen. Deze sessie wordt georganiseerd in het vorm van een mini-symposium, in het bijzijn van de bedrijfsbegeleiders.

 

De sessies worden geleid door docenten die in het thema gespecialiseerd zijn. Daardoor ontvangen de studenten naast de standaardbegeleiding door de afstudeerbegeleider van hun eigen opleiding input van docenten-specialisten van het betreffende vakgebied. Zo hebben ze een neutraal klankbord bij problemen waar ze tijdens het afstudeertraject tegen aanlopen.

 

Voordeel voor de sector

Het concept Afstudeertafel bevordert daarnaast de samenwerking en het leren van elkaar Ook de beroepspraktijk heeft hier baat bij. Ten eerste leveren de studenten kwalitatief betere afstudeerresultaten. Ten tweede hebben de bedrijfsbegeleiders van de studenten en andere vertegenwoordigers uit het beroepenveld tijdens de laatste afstudeertafelbijeenkomst de gelegenheid om met de studenten over hun onderzoek in gesprek te gaan. Er is de mogelijkheid om te netwerken met vakcollega’s van andere organisaties. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor logistieke functies is dit voor mkb-bedrijven ook een kans om kennis te maken met potentiele toekomstige werknemers.

 

Meedoen?

Interesse in deelname aan een van de huidige Afstudeertafels? Neem dan even contact op met Richard Westerman. Daarnaast is het starten van een Afstudeertafel is heel eenvouding. Het KennisDC Logistiek heeft een toolbox ontwikkeld waar u samen de onderwijsinstelling gebruik van kunt maken!

 

Meer informatie?

Neem dan even contact op met Richard Westerman. Verder is hieronder de folder ''Logistiek HBO'ers over de vloer'' toegevoegd, hierin staan handreikingen voor als bij uw bedrijf een hbo-staigai(e) onderzoeksstage komt doen/doet.

Afstudeertafels

Insights artikel Folder 'Logistieke HBO'er over de vloer'

Auteur Betrokken partijen Jaar
KennisDC Logistiek Gelderland Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019

Inhoud


Gerelateerd nieuws