Logo kdcl img

Collectieve afvalinzameling De Plantage

Doelstelling Project: Inzicht krijgen in de mogelijkheden en...
24 januari 2016 / 1438

Doelstelling Project:
Inzicht krijgen in de mogelijkheden en bijkomende kosten, baten en voorwaarden van collectieve afvalinzameling voor De Plantage. Op basis van deze inzichten wordt een plan ontwikkeld dat beschrijft welke vervolgstappen in 2016 genomen moeten worden. Daarnaast wordt een protocol ontwikkeld, waarmee ook andere partijen een start kunnen maken met collectieve afvalinzameling. Het uiteindelijke doel is het reduceren van afval gerelateerde vervoersstromen en transportkosten in de regio Amsterdam. 

Met het project wordt bijgedragen aan het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van logistiek en versterking van de samenwerking met het beroepspraktijk. 

Projectactiviteiten: 
In het project zal een probleeminventarisatie plaatsvinden, worden verschillende scenario’s uitgewerkt en wordt de draagvlak onder stakeholders (waaronder de gemeente) gemeten. Hiertoe zijn de volgende activiteiten voorzien: 

  • Verzamelen van cijfers, bij zowel de cultuurinstellingen als afvalinzamelaars. 
  • Verzamelen van lessons learned bij soortgelijke projecten in De Nes, op de Zuidas (Green Business Club en bij AmsterdamCity. 
  • Workshop met facilitair medewerkers van de cultuurinstellingen.
  • Interviews en case studies met afvalinzamelaars.
  • Interviews met beleidsmakers bij de gemeente Amsterdam. 

Project Deliverables:

  • Overzicht van huidige situatie (lopende contracten, volumes, etc.) 
  • Kritische succesfactoren voor gezamenlijke afvalinzameling en protocol voor aanpak. 
  • Gezamenlijke visie en aanpak voor vervolgstappen voor De Plantage in 2016. 

Beoogde Partner(s): De Plantage (samenwerking van 18 cultuurinstellingen) en Changemakers.

Contact: Bent u geïntresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon de Rijke.

Plntge rembrandthuis

Inhoud