Logo kdcl img

Community Trade Compliance & Customs Management

Binnen internationale supply chains wordt het bezitten van...
25 januari 2016 / 2006

Binnen internationale supply chains wordt het bezitten van kennis over douaneprocedures steeds belangrijker. Sterker nog het hebben van de juiste kennis en expertise zorgt ervoor dat ketens beter kunnen concurreren met andere Internationale ketens. Om de titel ‘Gateway to Europe’ te kunnen behouden, is het van belang grip te houden op administratieve en ICT processen en deze zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Zo kunnen eventuele vertragingen worden geminimaliseerd terwijl we nog steeds ‘compliant’ blijven.

"Continue verandering, continue uitdaging."

Community of Practice Trade Compliance & Customs Management

Fontys nodigt u uit om deel te nemen aan de Community of Practice Trade Compliance & Customs Management. Gezamenlijk met bedrijven en Douane onderzoekt Fontys hoe nieuwe ontwikkelingen in technologie, wet- en regelgeving, logistiek en internationale handel de functie customs management en trade compliance binnen bedrijven en ketens beïnvloeden en hoe die zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Het gaat daarbij om direct toepasbare oplossingen. De kern van de Community of Practice is samenwerking en kennisdeling tussen de deelnemers: samen vraagstukken identificeren en benoemen, samen onderzoeken en ontwikkelen en samen kennis- en ervaringen delen.

"Deelname aan de Community of Practice betekent leren van anderen, maar ook zelf een actieve bijdrage leveren in kennisontwikkeling."

Voor meer informatie zie brochure in bijlage. 

Indien uw interesse is gewekt kunt u contact opnemen via e-mail  of telefonisch met Thierry Verduijn (Lector Supply Chain Management Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek) via 06-50891969

Template photo 4

Insights artikel Community Trade Compliance & Customs Management

Inhoud


Gerelateerd nieuws