Logo kdcl img

E-commerce en Logistiek - kennisontwikkeling en circulatie

‘E-commerce en Logistiek’ is een breed project, gericht...
22 januari 2016 / 1078

‘E-commerce en Logistiek’ is een breed project, gericht op het bevorderen van de kennisontwikkeling en kennisverspreiding rondom de thema’s e-commerce en logistiek, zowel bij de HBO-opleidingen als bij de betrokken bedrijven. Binnen dit project zullen de KennisDC’s, die e-logistiek en e-fulfilment als speerpunt hebben zich richten op het versterken van de kennis van uitstromende logistieke studenten en bedrijfsleven. Ze doen dit door directe verbinding te leggen met het werkveld en door de opzet van nieuwe opleidingen en samenwerkingen. Omdat betrokken MKB-bedrijven het best regionaal benaderd kunnen worden is gekozen voor een gezamenlijke aanpak met regionale trekkers. Een aanpak die direct aansluit bij de inmiddels stevig verankerde structuur van de KennisDC’s binnen het Centre of Expertise Logistiek.

Wij zullen u hier op de hoogte houden van de resultaten.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Connekt in opdracht van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek.

Inhoud


Gerelateerd nieuws