Logo kdcl img

Pricing of maritime and continental synchromodal services

In maritieme en continentale ketens zijn klanten tot...
14 maart 2018 / 1951

In maritieme en continentale ketens zijn klanten tot op heden gewend om de prijs te betalen van de modaliteit die is besteld of door de logistiek dienstverlener wordt ingezet. Om kostenrisico’s door (onverwachte) modaliteitswissels te vermijden maken logistiek dienstverleners duidelijke afspraken over de modaliteitskeuze op basis van de (minimaal) beschikbare transittijden of vragen ze tussentijds akkoord aan klanten voor het inzetten van een duurdere transportoptie (met extra kosten voor de klant).

Bij synchromodale diensten vervalt de duidelijkheid over de in te zetten modaliteit en daarmee ook de duidelijkheid over de prijs die klanten gewend zijn te betalen. De uitdaging voor synchromodale operators is om bij verladers die a-modaal boeken ook een a-modale prijs voor deze dienst te laten betalen. Een a-modale prijsstelling biedt meer duidelijkheid over de prijs aan een klant, maar de aan een logistiek dienstverlener overgedragen risico’s komen terug in de prijs. 

Het doel van het project is om methoden te ontwikkelen voor a-modale pricing van synchromodale diensten in maritiem en continentaal achterlandtransport. Het onderzoek richt zich op (1) het inschatten en afprijzen van de risico’s op het niet kunnen inzetten van de goedkoopste transportoplossing, (2) de acceptatie van a-modale pricing door klanten en (3) de mogelijkheden voor dynamische pricing (o.a. yield management) van synchromodale diensten. Het onderzoek is een combinatie van praktijkgericht onderzoek bij European Gateway Services, Den Hartogh Logistics en KLG Europe en wetenschappelijk onderzoek naar pricingmodellen en klantreacties waarbij ook andere transportketens en andere a-modale pricing-methoden in maritiem en continentaal achterlandtransport worden meegenomen.

Zie: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/24/27824.html