Logo kdcl img

Publieke inkoop en logistiek

Doelstelling Project: De afgelopen 4 maanden zijn (als...
24 januari 2016 / 1541

Doelstelling Project:  
De afgelopen 4 maanden zijn (als vervolg op het Leveranciersonderzoek uit 2014) door twee afstudeerstudenten en binnen de onderzoeksgroep Smart Mobility & Logistics drie oplossingsrichtingen voor slim/schoon vervoer uitgewerkt. Uit gesprekken met leveranciers en door casestudies zijn verschillende kansen gesignaleerd om het vervoer voor de leveringen van producten en diensten aan de HvA-UvA te verduurzamen. Het doel van dit project is om deze kansen te benutten, zodat voor het einde van 2015 concrete resultaten in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. 

Met het project wordt er bijgedragen aan de versterking van de banden met de beroepspraktijk en het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van logistiek. 

Korte omschrijving project en projectactiviteiten:
In het project worden 1 of 2 pilots voor het verminderen, bundelen en/of verschonen van vervoerstromen naar de HvA-UvA opgezet, gemonitord en geëvalueerd. Staples en CWS hebben samenwerking hiervoor reeds toegezegd. Aanvullend zullen o.a. leveranciers van ICT en laboratoriumapparatuur benaderd worden. Daarnaast volgen we de aanbesteding van papier/post/repro/print en adviseren we hoe “logistieke kwaliteit” al bij de inschrijving getoetst kan worden. Kansen voor 2016 worden gesignaleerd en vastgelegd. 

Project Deliverables KDC Logistiek:
Het project beoogt de volgende resultaten op te leveren: 

  • Concreet resultaat in de praktijk met het bundelen, verminderen en/of verschonen van leveringen naar de HvA-UvA. Monitoringsrapport van de gerealiseerde effecten en kritische succesfactoren.
  • Protocol inclusief beoordelingsmethodiek om “Logistieke kwaliteit” op te nemen in aanbestedingen. 
  • Stappenplan voor 2016 voor verdere verduurzaming van de stromen naar HvA-UvA (o.a. door samenwerking met gemeente Amsterdam en hun leveranciers). 

Beoogde Partner(s): Facility Services HvA en UvA, Staples en CWS. 

Contact: Bent u geïntresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walther Ploos van Amstel of Susanne Balm via: Bas Overbeek