Logo kdcl img

Versterking van bulkvervoer door binnenvaart in Overijssel

Bulkgoederen worden traditioneel beschouwd als de meest geschikte...
21 april 2016 / 1746

Bulkgoederen worden traditioneel beschouwd als de meest geschikte vorm van goederen voor de vervoer per binnenvaart. De bulkgoederen uit de sectoren agri & food, bouw en afval & recycling worden vaak genoemd als geschikt hiervoor. In 2014 werd ruim 40 procent van de bulkgoederen van agri & food en bouw per binnenvaart van of naar de provincie Overijssel vervoerd. De vraag is of dit aandeel vergroot kan worden en of er ook potentie is om meer afval & recycling stromen over het water te vervoeren.

 

Dit onderzoek brengt de potentie in beeld om het aandeel van binnenvaart in het bulkgoederenvervoer van de sectoren agri & food, bouw en afval & recycling te laten groeien. De inzichten vanuit de kwantitatieve potentieanalyse worden verdiept met een kwalitatieve analyse van de kansen gezien en belemmeringen ervaren door verladers, vervoerders en andere ketenactoren. Ook wordt er gekeken naar de benodigde maatregelen voor een sterkere rol van binnenvaart in bulkvervoer.

 

De Provincie Overijssel subsidieert dit project in het kader van het uitvoeringsprogramma ‘Stimulering Goederenvervoer over Water’. De kwantitatieve potentieanalyse is in samenwerking met Panteia uitgevoerd.

 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met associate lector Logistiek Dr. Fatma Saçli, e-mail: f.sacli@windesheim.nl of 088 4699478.

Schip fatma

Foto: Fatma Saçli