Logo kdcl img

TIL: tool voor succesvol leidinggeven aan innovatie

Innovatie is vooral succesvol als in de gehele...
05 januari 2021 / 1219

Innovatie is vooral succesvol als in de gehele organisaties mensen kunnen bijdragen met ideeën en expertise. Dit vraagt een modernere, open manier van leidinggeven en communiceren. Met de Tool Innovatie Leiderschap (TIL) kunnen leidinggevenden in de logistiek zich bewust worden of zij hierin al voldoende bekwaam zijn.

Sociale innovatie

Het instrument is ontwikkeld door TNO met financiële ondersteuning van de Topsector Logistiek. Vanuit de Human Capital Agenda ondersteunt de topsector initiatieven die leiden tot de gewenste ‘sociale innovatie’ op de werkvloer.

Stimulerend leiderschap

Onderzoek toont aan dat innovaties een grotere kans van slagen hebben als medewerkers actief worden betrokken bij het proces. Daarnaast raken medewerkers meer gemotiveerd en levert het bedrijf betere prestaties. “Leidinggeven aan innovatie vraagt ondersteunende, stimulerende vaardigheden waarbij je vaker vragen stelt”, zegt Peter Oeij, een van de ontwikkelaars van TIL namens TNO. 

De tool is bestemd voor mensen die verantwoordelijk zijn voor innovatie in logistieke bedrijven. In grote bedrijven is dat het middenkader en in het mkb zijn het directeuren en eigenaren.

Strategisch of operationeel

Het startpunt van TIL is de innovatie die het bedrijf wil doorvoeren. Oeij: “Bij operationele innovaties gaat het om kennis en technologie die je voor je bedrijf op maat moet maken en moet invoeren. Bij strategische innovaties gaat het om ingrijpende veranderingen met meer onzekerheden. Bijvoorbeeld nieuwe markten ontginnen, het businessmodel wijzigen of het productieproces aanpassen.”

Kaartenspel

In een kaartenspel onderzoek je vervolgens of je al voldoende gedragsvaardigheden hebt om het innovatieproces te laten slagen. Het gaat met name om vaardigheden waarbij je actief interactie zoekt met alle denkbare betrokkenen en hun belangen. TIL maakt onderscheid in vaardigheden in diverse “domeinen”: de omgeving, hoger management, medewerkers, specifieke omstandigheden van de organisatie of het individu.

Vragen

De speler krijgt allerlei vragen. Bijvoorbeeld: Ben je in staat om medewerkers de ruimte te geven en een cultuur te creëren waarin ook fouten gemaakt mogen worden? Kun je een sfeer scheppen van openheid en vertrouwen. Maar ook: Heb je voldoende vaardigheden om een stakeholder-analyse te maken? Kun je bepalen welke nieuwe competenties nodig zijn voor medewerkers? Of: Ben je in staat om te communiceren over het innovatieproces? Oeij: “Na het doorlopen van het spel heb je een idee aan welke vaardigheden je kunt werken en welke cursus- of opleidingsmogelijkheden hiervoor zijn.”

Welwillende criticus

In principe speel je het individueel, maar het is volgens de ontwikkelaar van TNO veel beter om een ‘welwillende criticus’ te laten meedenken. “Het spel levert meer op wanneer je een persoon erbij betrekt die jou goed kent. Dat kan een collega zijn, maar ook een vriend of je partner. Deze persoon kan je behoeden voor de valkuil – die wij allemaal hebben – om niet kritisch te zijn naar jezelf”, aldus Oeij.

Insights artikel Tool Innovatie Leiderschap

Betrokken partijen Jaar Leestijd
TNO, Topsector Logistiek 2020 15 min