Logo kdcl img

KennisDC Zuid-Holland in het jaar 2018

2018 Was weer een bewogen jaar met veel...
11 januari 2019 / 258

2018 Was weer een bewogen jaar met veel geslaagde projecten en innovaties. Het doel van 2019 is om hiermee door te gaan en te starten maar een aantal mooie nieuw projecten.

Onze driedelige missie is:

1.       Kennisontwikkeling & kennisdeling

2.       Onderwijsinnovatie in de logistiek

3.       Maatschappelijke impact business development

Binnen de Hogeschool Rotterdam is KennisDC Zuid-Holland gepositioneerd in het RDM CoE en werkt samen met:

Vier opleidingen IGO: Logistics Management RMU: Logistics Engineering RBS: Supply Chain Management

Kenniscentrum duurzame havenstad: Lectoren Logistiek en Mobiliteit

RDM Centre of Expertise: thema Logistiek en Mobiliteit

Een kort overzicht van de projecten van 2018:

City logistics

1.       HR Cargo + LEVV

Port logistics

2. Synchromodal Transport

3. Lean and green off Road

IT and Platforms

4. Blockchain in logistics

5. Sharing Logistics

Warehousing

6. Warehouse of the future, Living Lab

Human Capital

7. TIP Zuid Holland

HR Cargo:Hoe vergroot het beleveren met lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) de efficiency, klanttevredenheid en duurzaamheid van de logistieke operatie? Studenten Logistics Management bogen zich in het najaar van 2018 over deze vraag. Voor logistiek dienstverlener Nedcargo bezorgden zij als studentenbedrijf ‘HR Cargo’ dranken in de Rotterdamse binnenstad met een elektrische cargobike. Tijdens het pilotproject hebben de studenten 30 afnemers bezocht en meer dan 6.600 kg aan dranken bezorgd. Daarmee hebben zij 350 vrachtwagenkilometers bespaard (230 keer van Rotterdam CS naar de Erasmusbrug) en voor 279 kg minder CO2-uitstoot gezorgd.

Lean&Green off Road

Lean & Green Off-Road (L&GO) is een landelijk actieprogramma van de Topsector Logistiek. Het actieprogramma creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Daarmee sluit het aan bij de doelstelling van het Connekt programma Lean & Green.

Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak opschalen naar synchromodaal vervoer van en naar Nederland. Doel van het programma is om via een landelijke dekkend netwerk van verladers en vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg te halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten.

Dit project is een samenwerking van diverse kennisinstellingen en Lean & Green Off-Road. Daarnaast wordt zo veel mogelijk de verbinding gezocht met marktpartijen. Partners binnen het project zijn Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences en het actieprogramma Lean & Green Off-Road.

Synchromodaal Maturity

Onderzoek naar het volwassenheidsniveau van het bedrijfsleven omtrent synchromodaal transport/ Hiervoor heeft de Hogeschool Fontys Venlo in samenspraak met Hogeschool Rotterdam een Maturity Model ontwikkelt wat studenten gaan testen en valideren in het bedrijfsleven in en om Rotterdam. Uit diepgaande interviews komt een bedrijfsspecifieke Maturity kaart aan de hand van 7 key process area’s. Studenten gaan dit vervolgens analyseren en bedrijfsspecifiek kijken hoe het niveau van synchromodaal transport verhoogd kan worden.

Blockchain in de Logistiek

Blockchain is een databasetechnologie die onder meer aan de basis lag van de bitcoin. Een blockchain database heeft geen eigenaar, is decentraal en open, en voor iedereen is zichtbaar wat er wanneer is veranderd. Met blockchain kunnen ook goederenstromen efficiënter en goedkoper georganiseerd worden.

Tijdens de minor Maritime Port Management bogen studenten van Hogeschool Rotterdam zich in samenwerking met bedrijven over het toepassen van blockchain in de logistieke sector. Toen Bleek dat de meeste logistieke bedrijven in het havengebied wel wat blockchain is, maar nog geen idee hebben wat de gevolgen zijn voor hun activiteiten.

Al met al was 2018 een jaar vol met mooie projecten, de projecten waar in 2019 mee zal worden begonnen zijn: Sharing Logistics, Warehouse van de Toekomst, Tip Zuid Holland.