Logo kdcl img

Nederland scoort hoog op Trade Facilitation and Paperless Trade

De wereldwijde enquête over handelsbevordering en papierloze handel...
01 november 2017 / 270

De wereldwijde enquête over handelsbevordering en papierloze handel van de VN is bedoeld om informatie te verzamelen over de implementatie van handelsfacilitering en papierloze handelsmaatregelen van landen over de hele wereld. Nederland (93,6%) onderscheidt zich als de beste overall performer. 

Toetsing op 47 criteria

Het onderzoek richt zich op drie hoofdgebieden. Het eerste gebied heeft betrekking op de uitvoering van geselecteerde maatregelen in het kader van de Trade Facilitation Agreement (TFA) van februari van 2017. Het tweede gebied betreft de implementatie van innovatieve, technologiegedreven maatregelen om handel mogelijk te maken met behulp van elektronische in plaats van op papier gebaseerde gegevens en documentatie - ook wel "papierloze handel" genoemd. Het derde gebied onderzoekt specifieke maatregelen voor handelsfacilitering gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB), de landbouwsector en vrouwen. In totaal omvat de enquête 47 belangrijke handelsfacilitatiemaatregelen die zijn onderverdeeld in zeven groepen, namelijk: algemene handelsfacilitatiemaatregelen, papierloze handel, grensoverschrijdende papierloze handel, transitoverkeer, handelsfacilitering en mkb, handelsfacilitering en handel in landbouwproducten en vrouwen en Handelsfacilitatie.

Landen met papierloze handel hebben aantoonbaar lagere handelskosten

Uit enquêteresultaten blijkt dat er een sterke relatie bestaat tussen de internationale handelskosten en de implementatieniveaus van deze maatregelen en tussen logistieke prestaties en implementatie. De implementatiedoelstelling voor de wereldwijde gemiddelde handelsfacilitering bedraagt ongeveer 60%. De meeste landen wereldwijd hebben algemene handelsfacilitatiemaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de transparantie, het versnellen en stroomlijnen van formaliteiten en het ontwikkelen van adequate institutionele kaders. Dit weerspiegelt de verbintenissen van het land om de Trade Facilitation Agreement te implementeren.

Afbeelding1

Grensoverschrijdende papierloze handel blijft achter

Hoewel de wereldwijde gemiddelde implementatie van papierloze handelsmaatregelen bijna 50% bedraagt, ligt het wereldwijde gemiddelde implementatieniveau van grensoverschrijdende papierloze handel (33%) aanzienlijk lager dan dat van de andere groepen maatregelen die in aanmerking worden genomen. De implementatie van grensoverschrijdende (bilaterale, subregionale of regionale) papierloze handelssystemen blijft namelijk grotendeels in de pilootfase. Dit komt omdat: (i) veel ontwikkelingslanden zich in een vroeg stadium van de ontwikkeling van papierloze systemen bevinden, en (ii) meer geavanceerde landen beschikken over papierloze systemen die onvoldoende met elkaar zijn geharmoniseerd. 

Resultaten zijn een stimulans voor landen om handelsfacilitatie te versterken

De resultaten van de enquête zullen landen en ontwikkelingspartners in staat stellen om de voortgang op het gebied van handelsfacilitering beter te begrijpen en te volgen, overheidsbeleid te ondersteunen op basis van bewijsmateriaal, best practices te delen en behoeften op het gebied van capaciteitsopbouw en technische bijstand te identificeren.

Insights artikel Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation Global Report 2017

Betrokken partijen Jaar Leestijd
United Nations 2017 60 min

Relevante publicaties