Logo kdcl img

Afronding fase 1 en 2 project Logistiek planner

Inleiding De arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan logistiek...
24 januari 2019 / 904

Inleiding

De arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan logistiek planners op hbo-niveau. Via het KennisDC Logistiek zijn een tweetal projecten uitgevoerd om de gap tussen het onderwijs en het werkveld in kaart te brengen 

Fase 1 Logistiek planner 

Vanaf het derde kwartaal 2017 is in opdracht van het Landelijk KennisDC Logistiek het project Logistiek planner Fase 1 uitgevoerd. Duidelijk is geworden wat het beroepenveld verwacht van de logistieke hbo-planner aan de hand van:

  • Analyseren arbeidsmarktrapportages
  • Kwantitatieve arbeidsmarkt analyse i.s.m. Yacht (zie downloads)
  • 21 diepte-interviews, waarvan 5 dubbelinterviews met 8 leidinggevenden en 18 planners

Het resultaat van fase 1 is gepresenteerd en aangevuld op een seminar bij de Hogeschool van Amsterdam op 24 mei 2018. De resultaten, inclusief de aanvullingen van het seminar staat beschikbaar als download. 

Fase 2 Logistiek planner Gap 

In vervolg op fase 1 is het project uitgebreid, dank zij financiering van Connekt. Fase 2 is in oktober 2018 van start gegaan. In een aantal expertsessies met bedrijven en onderwijsinstellingen is een lijst met ideeën opgesteld om het opleidingsaanbod beter aan te laten sluiten op de wens van het beroepenveld. Het resultaat van de consultatie is eind december 2018 opgeleverd.

Het resultaat van de consultatie is eind december 2018 opgeleverd en de eindrapportage kunt u downloaden( zie download 4). 

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Presentatie seminar Logistieke Planning 24 mei

Insights artikel YACHT arbeidsmarktanalyse mei 2018

Insights artikel Logistiek & ICT presentatie november 2018

Insights artikel Eindrapportage logistiek planner van de toekomst | Resultaten consultatie onderwijs en beroepspraktijk

Auteur Jaar
Brigitte Faber & Bas Overbeek 2018