Logo kdcl img

Afstudeeropdracht: Haalbaarheidsstudie naar alternatieve transporteenheden/ Feasibility Study on Alternative Transport Units

Bedrijf: Nijsen company BV Locatie: Veulenseweg 20, 5814...
17 juni 2024 / 73
 • Bedrijf: Nijsen company BV
 • Locatie: Veulenseweg 20, 5814 AC Veulen
 • Duur: 1 student voor 1 semester (fulltime), vanaf september 2024
 • Taal: Nederlands of Engels
 • Vergoeding: €400 per maand
 • Rol: Afstudeerder

English

 • Company: Nijsen company BV
 • Location: Veulenseweg 20, 5814 AC Veulen
 • Duration: 1 student for 1 semester (full-time) starting from September 2024
 • Language: Dutch or English
 • Compensation: €400 per month
 • Role: Graduate Intern

Achtergrond/ Background

Nijsen company BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen en verwerken van voormalige levensmiddelen tot diervoeder. Ze hebben een uitgebreid netwerk van leveranciers en afnemers, en het transport van voormalige levensmiddelen is een cruciaal onderdeel van hun supply chain.

Nijsen company BV is a company specializing in recycling and processing former food products into animal feed. They have an extensive network of suppliers and customers, and the transport of former food products is a crucial part of their supply chain.

Probleemstelling/ Problem statement

Nijsen maakt momenteel gebruik van rode bakken voor het transport van voormalige levensmiddelen van leveranciers naar hun verwerkingsfaciliteiten en voor intern transport. De lege bakken worden – na wassen – weer naar hun leveranciers vervoerd. Deze colli zijn echter niet optimaal voor het verminderen van CO2-uitstoot omdat ze een aanzienlijk gewicht hebben. Het bedrijf verkent de mogelijkheden om de inbound logistiek te optimaliseren (proces, colli, modaliteiten), omdat dit mogelijk kosten- en milieutechnisch interessanter is.

Nijsen currently uses red bins for transporting former food products from suppliers to their processing facilities and for internal transport. The empty bins are returned to their suppliers after washing. However, these containers are not optimal for reducing CO2 emissions due to their significant weight. The company is exploring the possibilities to optimize the inbound logistics (process container modalities) as this might be more interesting both cost-wise and environmentally.

Opdracht/ Assignment

De student moet een gedegen analyse uitvoeren om te bepalen welke alternatieven er zijn voor het gebruik van rode bakken als transporteenheid voor Nijsen die kunnen leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot, evenals de invloed op het proces en kosten meenemen.

The student is required to conduct a thorough analysis to determine which alternatives to using red bins as transport units for Nijsen could lead to a reduction in CO2 emissions, while also considering the impact on the process and costs.

Geïnteresseerd?/ Interested?

Wil jij je verdiepen in logistieke optimalisatie en duurzaamheid? Dan is dit project geschikt voor jou. Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Ayrton Wouters (a.wouters@fontys.nl) en coe-supplychains@fontys.nl voor 1 juli om in september te kunnen starten.

Are you interested in diving into logistics optimization and sustainability? Then this project is suitable for you. Send your motivation letter and CV to Ayrton Wouters (a.wouters@fontys.nl) and coe-supplychains@fontys.nl before the 1st of July to be able to start in september.