Logo kdcl img

Arbeidsmarkt en Onderwijs Logistiek Kwantitatief 2020

Cijfermatige update 2020 met herkenbare beroepen
05 oktober 2020 / 373

Cijfermatige update 2020 met herkenbare beroepen

Voor het realiseren van de ambities van de Topsector Logistiek is human capital een sleutelfactor. Ter versterking van de human capital in de sector begeleidt de Human Capital Tafel Logistiek (HCTL) een groot aantal activiteiten, neergelegd in een Human Capital Agenda (HCA). Een adequate uitvoering van deze agenda vraagt om goede, betrouwbare informatie over - de werking van en in het bijzonder de aansluiting
tussen - de arbeidsmarkt en het onderwijs in de logistieke functies.

Met het oog hierop heeft HCTL Panteia gevraagd onderzoek te verrichten naar de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek van het hoger middelbaar (MBO-3 en -4), hoger (AD en HBO) en wetenschappelijk (WO en postacademisch) geschoold personeel in de logistieke functies. Dit onderzoek bestaat uit een hoofdonderzoek (nulmeting) in 2016 en daaropvolgend monitoronderzoek (vervolgmetingen) waarin steeds een update van cijfers en prognoses wordt gepresenteerd.

Deze eerste vervolgmeting begin 2018 is uitgevoerd door Dick Snel en Wim Verhoeven (onderzoekers) onder begeleiding van ondergetekende. Een eerdere versie ging uit van de beroepen zoals gedefinieerd in het sectorhuis Logistiek. Deze versie spitst zich toe op binnen de logistiek herkenbare beroepen.

Insights artikel Arbeidsmarkt en Onderwijs Logistiek Kwantitatief

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Panteia Panteia 2020 45 min.