Logo kdcl img

Blockchain-toepassing voor het veilig delen van informatie in ketens

Blockchain technologie kan waarborgen dat informatie eenmaal geregistreerd...
01 oktober 2017 / 846

Blockchain technologie kan waarborgen dat informatie eenmaal geregistreerd betrouwbaar is en blijft. Als alle ketenpartijen informatie over een zending in de blockchain opslaan ontstaat een compleet beeld de zending en alle gebeurtenissen in een supply chain. In het onderzoeksproject JUST is een systeemontwerp ontwikkeld waarbij ketenpartners geautomatiseerd toestemming kunnen geven aan toezichthouders om de informatie over een zending in de Blockchain in te zien.

Essentie van blockchain

Blockchain is een technologie die gebruikt maakt van gedistribueerde databases waarin informatie wordt opgeslagen in blokken die in een keten met elkaar zijn verbonden. Alle partijen die actief zijn in een netwerk of keten beschikken over een kopie van de database. Wanneer de goederen bijvoorbeeld in een container worden geladen, wordt een "container gevuld" gebeurtenis aan de blockchain worden toegevoegd. Aan deze melding kan ook gerelateerde informatie worden toegevoegd, zoals de paklijst met een beschrijving van de goederen die in de container zijn verpakt. Om de vertrouwelijkheid te beschermen, kunnen bedrijven de gebeurtenissen coderen die ze aan de blockchain toevoegen.

Betrouwbare informatie voor toezichthouders

Toegang tot data in een blockchain biedt ook toezichthouders meer inzicht in en zekerheid over wat er met een zending in een supply chain is gebeurd. Informatie is betrouwbaar als meerdere partijen in het netwerk de betrouwbaarheid van de informatie hebben bevestigd. In het paper hebben we technieken voor bedrijven geïntroduceerd om eenvoudig en snel een dergelijke bevestiging te geven en om te controleren of er een bevestiging is gegeven.

Toegang tot data

Wanneer de Douane of een andere partij in het netwerk toegang wenst tot de gecodeerde gegevens moeten deze bedrijven in de keten de sleutel vrijgeven om de data te kunnen benaderen. In dit onderzoek is een hiervoor een oplossing uitgewerkt waarbij elke partijen in het netwerk een geautomatiseerde beslissingscomponent heeft die het verzoek tot toegang kan afhandelen.

Beslisregels

De beslissingscomponent vraagt bedrijfsregels voor toegangscontrole van de bedrijven. Op basis van deze bedrijfsregels, aanvullende regels voor het waarborgen van wettigheid, metagegevens en contextinformatie, beslist de beslissingscomponent of een partij een sleutel moet ontvangen om toegang te krijgen tot de gegevens. Op deze manier wordt de rechtmatigheid van het delen van informatie gewaarborgd en kunnen bedrijven controle uitoefenen over de toegang tot hun gegevens.

Meer praktijkonderzoek nodig

We vonden dat het combineren van blockchaintechnologie, evenementen en bedrijfsregels een manier kon bieden om rekening te houden met de vereisten van bedrijven om informatie te delen. Dit kan leiden tot een betere uitwisseling van informatie die door de douane kan worden gebruikt voor risicobeoordeling. Er is echter aanvullende praktische evaluatie van de architectuur nodig.

Partners in het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Global Trade Digitalization-team van MAERSK dat is gebaseerd op een Blockchain-oplossing die is ontwikkeld door IBM en is getest in het CORE-project over wereldwijde handelsroutes.

Insights artikel Design of a software architecture supporting business-to-government information sharing to improve public safety and security

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
S. van Engelenburg, S., M. Janssen & B.Klievink TU Delft, Maersk, IBM 2017 40 min

Relevante publicaties