Logo kdcl img

Bouw aan toekomstbestendige organisaties door sociale innovatie

Hoe creëer en manage je een organisatie die...
08 juli 2022 / 1338

Hoe creëer en manage je een organisatie die open staat voor innovaties en er actief mee bezig is? En hoe zorg je er voor dat de medewerkers nieuwe technologieën makkelijker accepteren en willen en kunnen toepassen? Dat zijn cruciale vragen voor de logistieke sector die zich genoodzaakt voelt om te blijven vernieuwen in steeds complexer wordende supply chains (hogere klanteisen, flexibelere werkverbanden binnen en tussen organisaties en technologische ontwikkelingen). Binnen het project Sharehouse zijn onderzoekers van TNO, hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen op zoek gegaan naar antwoorden op de bovenstaande vragen, door specifiek organisaties te bevragen die actief zijn in warehousing. Met “sociale innovatie” wordt het vernieuwen van organisaties, innovatief samenwerken, anders managen en veranderen bedoeld (Preenen et al., 2019). Belangrijk hierbij is om in ogenschouw te nemen dat medewerkers meedoen en betrokken worden bij innovaties, dat zij een bepaalde mate van autonomie hebben over hun werkzaamheden en mogen bepalen over hoe en wanneer ze die uitvoeren. Medewerkers op de werkvloer dienen tijdig en juist betrokken te worden in de ontwikkeling van innovaties (Preenen et al., 2019). Sociale innovatie is geen doel op zich, maar een middel om bedrijven concurrerender en duurzamer te maken, en tegelijk te zorgen voor een goede kwaliteit van banen. Het toepassen van sociale innovatie leidt tot meer gemotiveerde, betrokken en proactieve medewerkers. Het toepassen van sociale innovatie leidt daardoor ook tot een hogere innovatie-adoptie. Hierbij gaat het om de acceptatie van medewerkers om te werken met nieuwe innovaties binnen een organisatie.

Insights artikel Bouw aan toekomstbestendige organisaties door sociale innovatie

Auteur Betrokken partijen Jaar
Guy Somers, René Hendrickx, Fred Nooijen, Chiel van Dijk, Menno Vos, Gerben Hulsegge Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek, Hogeschool Windesheim, TNO 2022