Logo kdcl img

BREXIT kost BV Nederland meer dan 370 miljoen euro

Nederlandse bedrijven zijn meer tijd en geld kwijt...
28 maart 2018 / 835

Nederlandse bedrijven zijn meer tijd en geld kwijt met douane-formaliteiten. Volgens KPMG zijn er meer dan 35000 bedrijven die zaken doen in Engeland die tot nu toe geen Douane verplichtingen hadden. Ook komen er controles bij voor sectorspecifiek markttoegangseisen zoals voor veterinaire en  fytosanitaire keuringen en controles op CE-markeringen.  

KPMG onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit. Non-tarifaire handelsbelemmeringen zijn enerzijds algemeen gelden douaneformaliteiten en anderzijds formaliteiten vanwege sectorspecifieke markttoegangsvereisen. KPMG onderzocht de effecten voor zes sectoren: vlees, snijbloemen, verf, communicatiemiddelen, brandblussers en accountancy.

De kosten voor algemene douane-formaliteiten ontstaan omdat voor alle zendingen import- en exportaangiften gedaan moeten worden. De verwachte kosten voor het indienen van deze aangiften bedragen 387 tot 627 miljoen euro per jaar. De formaliteiten van de markttoegangseisen zijn voor vlees het meest ingrijpen: de strijging in kosten bedraagt tussen de 0.4 en 1.7% van de totale marktomvang in euro's (tussen de 7 en 25 miljoen euro).  Daarnaast maakt KPMG zich zorgen over de uitvoering van de controles o.a.: (1) beschikbaarheid van voldoende  gekwalificeerd douane en NVWA personeel, (2) voldoende fysieke ruimte voor controles op de ferry terminals, (3) optreden van wachttijden bij ferries, etc.. 

KPMG adviseert de overheid onder andere om meer voorlichting te geven aan het bedrijfsleven, de capaciteit van douane/NVWA/KCB te verhogen, en onderzoek te doen naar (1) een IT-systeem waar ondernemers geautomatiseerd gegevens over goederen kunnen verstrekken, naar (2) een overgangsperiode voor na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk  en (3) het introduceren van een ‘fast lane’/‘green lane’. Een ‘fast lane’/‘green lane’ houdt in dat bepaalde goederen (meestal versproducten) voorrang krijgen op andere goederen en zo sneller door de douane heen komen. Dit voorkomt het bederven van deze goederen.

Insights artikel Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
KPMG Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018 60 min

Relevante publicaties