Logo kdcl img

Brexit, veertig acties om vandaag mee te starten

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de...
24 oktober 2018 / 819

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is op 29 maart volgend jaar een feit. Ook als er een overgangstermijn komt waarin het VK feitelijk nog deel blijft uitmaken van de interne markt, is het nodig om nu al voorbereidingen te treffen. evofenedex biedt ondernemers praktische handvatten met het whitepaper ‘Brexit – veertig acties om vandaag mee te starten’,

Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal de handel met het VK op een groot aantal aspecten veranderen. Hoe de regels er straks definitief uit zullen zien en wanneer ze in zullen gaan, weten we pas als duidelijk is welke vorm de brexit op 29 maart 2019 aanneemt. Toch zijn er veel veranderingen waarvan nu al vrijwel zeker is dat Nederlandse ondernemers er mee te maken gaan krijgen.
De Whitepaper is met name bedoeld voor de ondernemer die alleen ervaring heeft met zaken doen binnen de EU en voor wie veel regels straks nieuw zullen zijn. Met onderstaande actiepunten kun je direct aan de slag. Alle belangrijke punten op het gebied van export en import staan er in, maar toch willen we je waarschuwen om het niet als brexit-handleiding te zien. Elk bedrijf kent zijn eigen unieke situatie en heeft ook zijn eigen maatwerkaanpak nodig. Een goede voorbereiding scheelt veel problemen als de brexit eenmaal zover is.

De tips zijn geclusterd in vijf aandachtsgebieden:

  • Aandachtsgebied 1: Organiseer de douane-aangifte
  • Aandachtsgebied 2: Stel vast welke douanekosten je moet gaan betalen
  • Aandachtsgebied 3: Regel op tijd de benodigde exportdocumenten, certificeringen en vergunningen
  • Aandachtsgebied 4: Loop alle (bestaande) contracten na
  • Aandachtsgebied 5: Help je ketenpartner

Insights artikel Whitepaper Brexit, veertig acties om vandaag mee te starten

Auteur Jaar Leestijd
evofenedex 2018 30 min

Relevante publicaties