Logo kdcl img

Cargobikes in Rotterdam

Cargobikes in Rotterdam om de stadsdistributie te vergroenen;...
12 januari 2018 / 901

Cargobikes in Rotterdam om de stadsdistributie te vergroenen; het is een droombeeld van de toekomst, maar ook een visioen dat langzaam waarheid wordt. In toenemende mate wordt voor de stedelijke distributie gebruik gemaakt van human powered vehicles, maar is het nodig om de stad aan te passen aan deze nieuwkomers?

In onderstaand rapport dat is gemaakt door 5 studenten van de minor 'Infrastructuur & Mobiliteit' aan de Hogeschool Rotterdam wordt er gezocht naar een antwoord op de vraag: 'Welke eisen stelt het voor stedelijke distributie in gebruik nemen van cargobikes in Rotterdam aan de infrastructuur en voor welke nog onbenutte mogelijkheden zorgt dit?'.  Door middel van een onderzoek naar de geschikte markt voor de cargobike, naar het beleid en de wet- en regelgeving en naar de knelpunten op het gebied van infrastructuur en overig verkeer is er gekeken naar deze onbenutte infrastructurele mogelijkheden. Hier is uit geconcludeerd dat de cargobike in Rotterdam zowel knelpunten als kansen op zijn pad gaat vinden en dat de ruimtelijke kwaliteit verhoogd kan worden door het optimaliseren van de zeven factoren die in het rapport behandeld worden.

Insights artikel Cargobikes in Rotterdam

Auteur Jaar
Fred Hoogendoorn; Rik van Lonkhuizen; Robin van der Ree; Tim Sjouke; Fenno Visser 2017