Logo kdcl img

CASSANDRA Compendium biedt startpunt in vraagstukken in supply chain visibility

Het doel van het Compendium is om een...
01 juni 2012 / 828

Het doel van het Compendium is om een gemeenschappelijk referentiedocument te bieden voor de scope, concepten en terminologie in het CASSANDRA project. Het bespreekt verschillende aspecten met betrekking tot supply chain visibility, presenteert de verschillende actoren en belicht verschillende probleemgebieden. Het Compendium bespreekt ook toekomstige trends in de verschillende aan supply chain visibility gerelateerde gebieden en presenteert conclusies en implicaties voor het CASSANDRA-project.

Het Compendium biedt een goed overzicht van de relaties met andere projecten die in de Kader Programma's van de Europese Commissie zijn gefinancierd. Het Compendium is een nuttig document omdat een goed overzicht biedt van stand van ontwikkeling in ICT ontwikkeling in relatie tot toezicht in internationale ketens in 2012. De problematiek en vraagstukken die worden geschets gelden nog steeds, maar er zijn sindsdien binnen het project CASSANDRA zelf en in het vervolgproject CORE al weer stappen gezet.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat van het Compendium is een concreet kader voor de CASSANDRA-scope, inclusief de volgende vier "CASSANDRA-principes":

  1. Innovatieve systeemgebaseerde en op risico's gebaseerde benadering in het hele project - het CASSANDRA-project zal een reeks systeemgebaseerde en op risico's gebaseerde benaderingen voor supply chain management ontwerpen, implementeren en evalueren, gebaseerd op de exploitatie van informatie en gegevens die in het aanbod aanwezig zijn keten. Meerdere soorten risico's worden expliciet opgenomen, bijvoorbeeld op basis van de prioriteiten van de actoren en (indicator) gegevensbeschikbaarheid in de toeleveringsketen.
  2. Open, inclusieve benadering in de toeleveringsketen - CASSANDRA staat open voor deelname van alle relevante actoren in de toeleveringsketen en overheidsinstanties, opererend in een verscheidenheid aan supply chain-systemen, in termen van verschillende supply chain-configuraties en -typologieën, en start- en eindpunten .
  3. Vergemakkelijking van de implementatie van overheidsbeleid en regelgeving - CASSANDRA is in overeenstemming met alle relevante bestaande overheidsbeleid en regelgeving; terwijl tegelijkertijd innovatieve manieren worden voorgesteld om het vertrouwen in de toeleveringsketen te vergroten, onder meer door middel van publiek-private partnerschapsbenaderingen.
  4. Voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden - CASSANDRA benut maximaal de bestaande gegevenselementen, standaarden en technologieën in de toeleveringsketen. CASSANDRA neemt ook de geleerde lessen van eerdere relevante onderzoeksprojecten in overweging. Uiteindelijk is de doelstelling van CASSANDRA de ontwikkeling van integrale gegevens uit de toeleveringsketen die een nieuwe standaard zullen vormen voor efficiënte en veilige wereldwijde deur-tot-deur goederenstromen van en naar Europa - en dit Compendium ondersteunt het bereiken van deze doelstelling.

Insights artikel Cassandra Compedium

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Dr. Juha Hintsa and Ms. Kaisa Uronen CBRA, TNO, TU Delft, RSM, Europese Commissie 2012 90 min

Relevante publicaties