Logo kdcl img

Conjunctuurbericht 2014 Q2

Er is weer een stap in de goede...
06 juli 2015 / 951
Er is weer een stap in de goede richting gezet. Het herstel van de sector transport en logistiek lijkt zich in het tweede kwartaal verder door te zetten. Vanaf eind 2012 zien we een stijgende lijn met betrekking tot het niveau van bedrijvigheid en omzet. Zij het minimaal, beweegt ook het winstniveau in de goede richting. De winst wordt sterk geremd door lage prijzen, aldus een aantal ondernemers.

De groep ondernemers die voor de hele sector een economische verbetering waarneemt breidt zich uit. Over het algemeen zijn ondernemers positief over de nabije toekomst, maar wel met de nodige reserve. Een groot aantal ondernemers zegt dat de sector nog een lange weg te heeft gaan. De financiële positie van de helft van alle bedrijven is niet sterk, aldus de ondernemers zelf.

Vijfde maal op rij

Voor de vijfde maal op rij stijgt de bedrijvigheid. Op kwartaalbasis zien we de binnenlandse bedrij-vigheid – deels beïnvloed door seizoengebonden activiteiten - flink toenemen, maar op jaarbasis blijkt dat de toename van de totale bedrijvigheid voor een groot deel voor rekening van internationa-le activiteiten komt.

Met de vakantiemaanden in het achterhoofd gaan ondernemers uit van een lagere bedrijvigheid in het derde kwartaal. Maar ook vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar rekenen ondernemers op een lagere bedrijvigheid.

Insights artikel 2014 - Q2 - TLN Conjunctuurbericht