Logo kdcl img

Data pipeline en port community systemen: gescheiden werelden

De internationale goederenstroom kan alleen efficiënt en compliant...
20 juni 2017 / 1140

De internationale goederenstroom kan alleen efficiënt en compliant verlopen als de bijbehorende informatiestroom ook beschikbaar is. Op dit moment zijn er twee concepten die beogen informatie beschikbaar te stellen aan bedrijven en organisaties in de keten, die belangrijk zijn in het kader van compliante declaraties. Data pipeline en lokale port community systemen. Op dit moment zijn dit nog gescheiden systemen. Maar als we erin slagen deze twee concepten te koppelen, brengt dat grote voordelen mee voor logistieke bedrijven in de keten.

Opzet en scope

De belangrijkste vraag die beantwoord werd in dit onderzoek is “welke voordelen brengt een koppeling van Portbase, als lokale port community, aan een data pipeline, zoals de Global Trade Digitization?” Het onderzoek is uitgevoerd bij APMT MVII. Literatuurstudie, interviews met expert uit het werkveld en workshops met  experts zijn gehouden.

Resultaten

Een koppeling tussen lokale port community systemen en internationale data pipeline systemen brengt grote voordelen. Lokale port community systemen vullen internationale data pipeline goed aan omdat zij de lokale marktspelers kennen en de lokale complexiteit niet in de pipeline opgenomen kunnen worden.

Aan de andere kant, kan een internationale data pipeline een lokaal port community systeem ook  versterken. De reden is dat hierin wel brondocumenten zoals packing list of invoices opgenomen kunnen worden. Verder speelt een rol dat berichten die niet specifiek voor één haven zijn, zoals vertragen van een schip, opgenomen kunnen worden. Dus ook als port communities met elkaar verbonden worden, vult de pipelne aan.

Wat nu te doen?

Onderzoek is alleen in Rotterdam uitgevoerd. Idealiter moet dit ook bij andere havens uitgevoerd worden. Verder is nog onduidelijk hoe havens zonder een lokaal port community system, aangesloten kunnen worden op het data pipeline concept. Maar belangrijker is dat dit idee in een real live pilot getest wordt. Dan kan onderzocht worden of de koppeling daadwerkelijk de verwachte voordelen brengt.

Insights artikel Port community systems interoperability with the data pipeline a case study in the port of Rotterdam

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Stefan Verhagen Rotterdam School of Management, APMT Terminals 2017 90 min

Relevante publicaties