Logo kdcl img

De cruciale rol van arbeidsmarkt bij een strategische locatiekeuze

Nederland heeft logistiek in het DNA. De aantrekkelijke...
22 mei 2017 / 893

Nederland heeft logistiek in het DNA. De aantrekkelijke ligging, goede infrastructuur (Schiphol, Rotterdam, wegen en vaarwegen), efficiënte douaneautoriteiten, logistieke dienstverleners van wereldklasse, maar ook kennisinstellingen met een zeer hoge reputatie op het vlak van logistiek en ICT, zorgen ervoor dat Nederland op de vierde plek staat in de Logistics Performance Index1 . De sector draagt € 62 miljard (ruim 10% van het GDP) bij aan onze economie, zo blijkt uit cijfers van CBS en Ministerie van Economische Zaken (2016)2 . Niet voor niks is de sector betiteld als topsector. Ambitie is om de logistiek te laten groeien en Nederland in 2020 marktleider te laten zijn in regie en coördinatie van transnationale goederenstromen. De logistieke sector groeit bovendien. Diverse trends en ontwikkelingen zorgen voor een sterke uitbreidingsvraag van bestaande distributiecentra en groei/consolidatie op nieuwe locaties. De vraag naar nieuwe, marktconforme logistieke locaties is dan ook omvangrijk. Dit is niet van de laatste jaren, al ruim 15 jaar kent de logistiek tientallen locatiebeslissingen per jaar van grote omvang. Per jaar gaat het om duizenden nieuwe banen en honderden miljoenen euro’s aan investeringen. Keerzijde is dat het (courante) aanbod op de top logistieke locaties in Nederland steeds schaarser wordt en dat bedrijven steeds vaker de nadelen van een krappe arbeidsmarkt ervaren.  

Dit is dan ook aanleiding voor Stec Groep voor een vervolgonderzoek ‘Logistiek in Beeld’ met focus op de arbeidsmarkt. Met het onderzoek willen we inzicht geven in: • Het belang van de factor arbeid voor (de locatiekeuze van) logistieke bedrijven, nu en komende jaren. • De arbeidsvraag vanuit de logistiek komende jaren: hoeveel personeel is nodig en van welk niveau? • Hoe kunnen logistieke bedrijven de arbeidsmarkt voor- en nadelen taxeren en daarmee een strategische locatiekeuze maken? • De opgave waar logistieke regio’s zo bezien voor staan: hoe te zorgen dat arbeidsmarkt geen rem vormt op de logistieke kansen en ambities van Nederland en de logistieke topregio’s? Welke stappen moeten worden gezet? Door en met wie? 

Bekijk de download voor het onderzoek.

Insights artikel Stec_Groep_-_Rapportage_Logistiek_in_Beeld_arbeidsmarkt.pdf