Logo kdcl img

De doorlooptijd onder de loep

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft te maken...
11 december 2018 / 1093

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft te maken met een toenemende vraag naar Maag Darm Lever (MDL)-diagnostiek. Hierdoor neemt de druk op de doorlooptijden van het diagnoseproces toe. Vanuit de ambitie om de patiënttevredenheid verder te vergroten en zo snel mogelijk met een eventuele behandeling te kunnen beginnen, is begin 2018 gestart met een onderzoek gericht op het verkorten van de doorlooptijd van het diagnoseproces. De primaire focus van het onderzoek lag bij de patiënten die via de eerste lijn (huisarts) het diagnoseproces betreden. Deze patiëntengroep loopt in de huidige situatie minder gestroomlijnd door het zorgproces dan de patiënten die via het bevolkingsonderzoek (BVO) het proces betreden. Om inzicht te krijgen in de huidige prestatie en verbetermogelijkheden is gebruik gemaakt van een LEAN Six Sigma (LSS) benadering.

Insights artikel De doorlooptijd onder de loep

Auteur Betrokken partijen Jaar
Stephan Wouters, Dennis Moeke, Ralph Michiels, Yoeri Sijbers, Anaïs Dufour, Marcel van Schadewijk Jeroen Bosch Ziekenhuis 2018