Logo kdcl img

De impact van on-line audits op de relatie tussen douane en bedrijfsleven

Wereldwijd verandert de douane van het arbeidsintensieve papierwerk...
01 januari 2011 / 967

Wereldwijd verandert de douane van het arbeidsintensieve papierwerk dat het eeuwenlang was naar e-douane, waar de internationale handel wordt gefaciliteerd en volledig gebruikmaakt van de digitale infrastructuur van de 21e eeuw. De ambitie van onderzoek naar Service Oriented Auditing (SOAu) is om technologie te ontwikkelen die de douane in staat stelt om audits op de douane-adminstratie van bedrijven op afstand en on-line uit te voeren. In dit artikel wordt de vraag behandeld wat de impact van SOAu is op de relatie tussen overheid (e-douane) en het bedrijfsleven (handelsbedrijven) en vice versa.

Concept Extended Single Window (ESW)

De in 2010 gestarte visie op het Extended Single Window-project (ESW) is om een ​​geïntegreerde en gecoördineerde oplossing voor grensbeheer voor havens en luchthavens te ontwikkelen die aansluit op eerdere en latere procedures voor betrouwbare, veilige en kosteneffectieve logistieke ketens in heel Nederland als een logistieke toegangspoort tot Europa. De gecoördineerde oplossing voor grensbeheer wordt 'Extended Single Window' genoemd. Het vereist een efficiënte en betrouwbare verwerking van gegevens om informatie te genereren voor effectieve gezamenlijke supply chain planning voor verladers, transportbedrijven, expediteurs, terminals en andere logistieke dienstverleners. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het genereren van informatie voor overheidsinstanties, zoals douane, landbouw en belastingen. Afronding van aangifteprocessen en risicoanalyses en planning en coördinatie van inspecties door de verschillende agentschappen vóór verzending worden (on) geladen vanuit een vliegtuig of vaartuig stelt logistieke actoren (terminalexploitanten, expediteurs, vervoersexploitanten) in staat om het transport van zendingen met achterlandhubs efficiënt te plannen en uit te voeren (modal shift, doorlooptijd, dat wil zeggen voor bederfelijke goederen verbeteren en congestie verminderen).

Meerdere audit benaderingen mogelijk

Om de toepasbaarheid van SOAu te onderzoeken, hebben we een categorisatie van auditbenaderingen ontwikkeld op basis van drie dimensies: het auditobject, het auditonderwerp en het coördinatieniveau. Het concept met één venster vertegenwoordigt één type (B, III en IV). Verschillende overheidsinstanties coördineren onder elkaar en delen de bedrijfsgegevens. Wanneer bedrijven en overheidsinstanties samenwerken met de hulp van een derde partij, komt het concept van Extended Single Window in het spel. Type C in combinatie met een type I, II, III, IV biedt verschillende varianten van ESW. Dit document introduceert het concept van SOAu een basiscategorisatie van toepassingsmogelijkheden in e-customs. Evaluatie van de levensvatbaarheid van dit type en de respectieve IT-vereisten is een open vraag voor verder onderzoek dat we samen met de industriële partners van ESW willen nastreven.

Om dit artikel goed te begrijpen is kennis over de essentie en toepassingsmogelijkheden van Service Oriented Architectures gewenst.

Insights artikel e-Government Controls in Service-Oriented Auditing Perspective: Beyond Single Window

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Faiza Allah Bukhsh; Hans Weigand Universiteit van Tilburg 2011 30 min

Relevante publicaties