Logo kdcl img

De middenmanager in het ziekenhuis: verbinder van processen

De middenmanager, een unithoofd, teamleider of afdelingshoofd van...
14 juli 2020 / 1812

De middenmanager, een unithoofd, teamleider of afdelingshoofd van een zorgafdeling in een ziekenhuis heeft als taak om, ondanks steeds krappere budgetten, de kwaliteit van de zorg binnen zijn afdeling te waarborgen. Deze uitdaging vraagt om een efficiëntere inrichting van processen en daarmee om kennis op het gebied van procesmanagement. Echter, uit onderzoek blijkt dat de middenmanager, door een gebrek aan kennis, vaak te weinig oog heeft voor de verbinding van zijn afdeling met de rest van het ziekenhuis en met externe organisaties. De onderzoeksresultaten ook zien dat zorgmedewerkers komen met goede verbetersuggesties en graag betrokken willen worden bij efficiencyverbeteringen.

Insights artikel De middenmanager in het ziekenhuis

Auteur Betrokken partijen Jaar
Lidy Okkerman Hogeschool Arnhem Nijmegen 2020