Logo kdcl img

Deelconcepten in bouwlogistiek

De omgeving stelt uitdagende duurzaamheidseisen aan bedrijven in...
08 januari 2021 / 1910

De omgeving stelt uitdagende duurzaamheidseisen aan bedrijven in de
bouwlogistieke keten. Daarnaast ervaren de bedrijven in de keten diverse
problemen als gevolg van de complexiteit van het netwerk. Vooral voor
mkb-bedrijven in de keten zijn er beperkte mogelijkheden om te komen
tot oplossingen. De veronderstelling in de paper is dat de deeleconomie
kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van de keten en de
individuele bedrijven. Aan de hand van een casestudy, waarin bouwers,
toeleveranciers en transporteurs zijn onderzocht is gekomen tot inzicht
in businessmodellen van de bedrijven en de kansen voor het toepassen
van deelconcepten. De bevinding is dat er mogelijkheden zijn voor de
deeleconomie, maar dat onder andere de productkarakteristieken,
gebrekkig inzicht in de vraag naar producten en het huidige businessmodel
obstakels zijn om een dergelijk concept tot stand te laten komen.
Inleiding

Insights artikel Deelconcepten in bouwlogistiek

Auteur Betrokken partijen Jaar
Alexander de Vries, Ron van Duin Hogeschool Rotterdam 2021