Logo kdcl img

E-mobility in stadslogistiek

In Logistiek+ NR2 schreef Ploos van Amstel (2016)...
30 maart 2017 / 937

In Logistiek+ NR2 schreef Ploos van Amstel (2016) over duurzame stadslogistiek voor aantrekkelijke steden. De peilers voor duurzame stadslogistiek zijn een slimmere stadslogistiek en een schonere stadslogistiek. In dit artikel een overzicht van de resultaten van twee jaar onderzoek naar elektrisch bestel- en vrachtvervoer in de stad uitgevoerd binnen het Icoonproject E-mobility & City logistics.

Met de groei van steden in zowel bewonersaantal, bedrijvigheid als bezoekers en de digitalisering van het aankoopproces nemen de vervoerstromen van goederen en diensten in de stad toe. Dit geldt zowel voor de stromen B2C, B2B als C2C. Dit zorgt voor groeiende problemen met congestie, parkeerplekken, geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof en CO2. De emissies van fijnstof en CO2 zijn problematisch voor gezondheid en milieu. Schoon, stil en efficiënt vervoer is nodig om steden aantrekkelijk te houden voor bewoners, ondernemers, bezoekers en investeerders.

Insights artikel E-mobility in stadslogistiek