Logo kdcl img

Een route naar effectieve employer branding in de logistieke sector

Voor logistieke bedrijven is het lastig om voldoende...
07 juli 2022 / 1600

Voor logistieke bedrijven is het lastig om voldoende opgeleide logistieke professionals te werven. Er is een tekort aan medewerkers op bijna alle opleidingsniveaus (Dhondt & Kraan, 2016). Daarnaast heeft het werken in de logistiek een niet al te positief imago: de logistieke sector wordt geassocieerd met zwaar werk, weinig carrièremogelijkheden en een traditionele top-down managementstructuur (Panteia, 2017). Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in hoe logistieke bedrijven een meer aantrekkelijk werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers kunnen worden. Hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen doen, onder de paraplu van het Sharehouse project, onderzoek naar dit thema.  Sharehouse is een samenwerkingsverband waarin meer dan 20 publieke en private partners onderzoek doen naar het goed inzetten van innovaties in warehouses, op het gebied van techniek en werk. Doel van het onderzoek is de belangrijkste factoren en knelpunten te identificeren bij de werving van potentiële – uit aanverwante sectoren – medewerkers voor de logistiek en een aanzet te geven voor een stapsgewijze aanpak om de knelpunten op te heffen.

Insights artikel Een route naar effectieve employer branding in de logistieke sector

Auteur Betrokken partijen Jaar
Sandra Raemakers, Menno Vos, Fred Nooijen, Leonie Geurts Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek 2022