Logo kdcl img

Een simulatiestudie naar verbetering van de congestieproblematiek in de Witte de Withstraat (Rotterdam)

De Witte de Withstraat is een belangrijke straat...
11 december 2018 / 294

De Witte de Withstraat is een belangrijke straat in Rotterdam. Er zijn veel winkels, galerieën en horecagelegenheden gevestigd. Deze ondernemers dienen allemaal bevoorraad te worden, wat veel logistieke handelingen oplevert in de straat. Naast de grote logistieke stroom rijdt er veel regulier verkeer door de straat. De combinatie van deze twee verkeersstromen zorgt vaak voor filevorming en vertraging. Naar aanleiding van een onderzoek van de Hogeschool Rotterdam is het vermoeden versterkt dat de filevorming verband houdt met de enige aanwezige los-/laadplek in de straat. In dit artikel wordt de relatie tussen de enige los-/laadplek en de filevorming in de Witte de Withstraat op kwantitatieve wijze onderzocht. De methode die hiervoor wordt gebruikt, is discrete simulatie met modelvorming in het softwareprogramma Simio. Het huidige systeem van de straat wordt in dit programma gesimuleerd. Aan de hand van vier experimenten worden verscheidene scenario’s uitgevoerd om de relatie tussen de los-/laadplek en de filevorming nader te onderzoeken.

Insights artikel Een simulatiestudie naar verbetering van de congestieproblematiek in de Witte de Withstraat (Rotterdam)

Auteur Jaar
Ron van Duin, Eva Rikkers, Ewoud Moolenburgh 2018