Logo kdcl img

Enquete: Wearables en ondersteuning bij logistieke processen

Het INTERREG-gesubsidieerde project "LOGwear – Inzet van Wearables...
22 februari 2017 / 1014

Het INTERREG-gesubsidieerde project "LOGwear – Inzet van Wearables ter optimalisatie van logistieke processen" (www.logwear.eu) wil advies geven aan bedrijven m.b.t. de inzet van wearables. Wearables zijn draagbare computers (bijv. smartwatches of smartglasses), die data opnemen en verwerken kunnen. Dit biedt ook voor logistieke processen potentie ter optimalisatie.

Shutterstock 227256298

Fontys Hogescholen Techniek en Logistiek in Venlo werkt als lead-partner in het project samen met Hogeschool Niederrhein.

Wat is het doel van het project en hoe profiteert u hiervan?
Doel van het project is de ontwikkeling van een Knowledge-Base, die als online tool gratis door bedrijven gebruikt kan worden. Bedrijven zullen deze tool kunnen gebruiken om een inschatting te makenof- en welke wearables hun processen kunnen verbeteren.
Dit betekent dat de gebruiker op basis van beschreven  bedrijfsprocessen automatisch een advies krijgt over een mogelijke optimalisatie van processen door het toepassen van wearables..

Deelname aan de enquête
Met de volgende enquête willen wij onderzoeken, welke wensen en eisen gebruiker aan de Knowledge-Base stelt. Gebruikers zijn bijv. logistici / procesmanagers in een bedrijf, die informatie willen verkrijgen over mogelijke procesverbeteringen m.b.t. wearables.
Deelname aan de enquête kost ongeveer 10 minuten en zorgt ervoor, dat uw eisen en wensen voor de Knowledge-Base worden meegenomen in de ontwikkeling.

http://survey.parantion.nl/?s=7b541741912e46e6adcb5fba534ce3f0&a=lF