Logo kdcl img

Filmpje uit Resultatenboek 2018: Roadmap sociale innovatie

Roadmap sociale innovatie: samen de logistieke sector toekomstbestendig...
23 april 2019 / 2158

Roadmap sociale innovatie: samen de logistieke sector toekomstbestendig maken

Met een gezamenlijke aanpak van sociale innovatie kunnen logistieke bedrijven in de toekomst het verschil maken. Sociale innovatie is het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en de arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van de talenten van de werknemers om de prestaties van de organisatie te verbeteren en de talenten van medewerkers te ontplooien. Om dat praktisch te realiseren bij bedrijven is er het afgelopen jaar door verschillende partners uit het netwerk van de Topsector logistiek een integraal actieprogramma ontwikkeld; de Roadmap Sociale Innovatie. De acties dragen bij aan het oplossen van knelpunten. Denk aan kwalitatieve instroom, behoud van goed opgeleid personeel en het versterken van het innovatievermogen van mensen en organisaties. Een eerste project uit de Roadmap is het Social Innovators Logistics Limburg initiatief.

Bron: https://resultatenboek2018.topsectorlogistiek.nl/

Relevante publicaties