Logo kdcl img

Gecoördineerde inspecties in de import van fytosanitaire goederen op Schiphol.

Op de luchthaven Schiphol wordt jaarlijks voor ongeveer...
30 juni 2012 / 878

Op de luchthaven Schiphol wordt jaarlijks voor ongeveer 2 miljard euro aan verse snijbloemen, planten, bloembollen, stekmateriaal, groente en fruit geïmporteerd. De administratieve lasten van het importproces zijn onnodig hoog. Bedrijven en overheden binnen de importketen hebben gezamenlijk vastgesteld dat de administratieve lasten kunnen worden verminderd met 65%.

Administratieve lasten

De administratieve lasten dalen als bedrijven eerder en eenmalig informatie aan de overheden kunnen aanleveren en daardoor controles door de overheden gecombineerd kunnen worden. Het bedrijfsleven bespaart daardoor 3,5 miljoen euro per jaar en verbetert daarmee zijn mondiale concurrentiepositie, want de import van fytosanitaire goederen is een wereldmarkt. Efficiëntere gegevensuitwisseling binnen de keten vergroot transparantie en inzicht in de keten, maakt betere planning mogelijk en versnelt het importproces, waardoor de goederen sneller hun bestemming bereiken. Ook voor de overheid zijn er voordelen te behalen. Het toezicht verbetert door meer transparantie, hergebruik van informatie en betere coördinatie van inspecties.

Single Window Handel en Transport

Belangrijke voorwaarde voor deze transparantie en optimalisatie is het realiseren van het Single Window handel en transport. Dit Single Window ondersteunt gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid via één centraal informatiepunt aan de kant van de overheid. Een aantal van de gevonden knelpunten op Schiphol is vergelijkbaar met knelpunten bij de import van veterinaire goederen in de haven van Rotterdam. Uit vooronderzoek blijkt dat de in Rotterdam gehanteerde aanpak om procesverbeteringen te realiseren (resulterend in Supd@x) ook kansrijk is voor de keten van de import van fytosanitaire producten op Schiphol. Supd@x maakt voor bedrijfsleven en overheid inzichtelijk wat de actuele status van aangiften en inspecties van goederen is. De Regiegroep Single Window handel en transport heeft zich vervolgens uitgesproken voor inzet van Supd@x binnen de logistieke keten op Schiphol. De casus is in 2012 overgedragen aan de ketenpartners.

Insights artikel Import fytosanitaire goederen Schiphol: intakerapport

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Thierry Verduijn Slim Geregeld Goed Verbonden, ACN 2012 15 min

Relevante publicaties