Logo kdcl img

Greening corridors na twee jaar

Twee jaar geleden zijn we gestart met de...
10 juli 2024 / 67

Twee jaar geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van het Sprong consortium Greening Corridors. De focus van Greening Corridors richt zich enerzijds op het verduurzamen van achterlandverbindingen en anderzijds het ontwikkelen van een sterk consortium. Dit artikel laat zien hoe welke partijen in het consortium participeren. De inhoudelijke kant heeft geleid tot verschillende projecten die langs de thema’s: (1) betere benutting van capaciteit; (2) schone, veilige en autonome modaliteiten; (3) Digitalisering in de toeleveringsketen tot stand zijn gekomen. Voor wat betreft het consortium zijn diverse acties uitgevoerd voor verdere ontwikkeling van het consortium zelf. Daar is de focus op de gebieden:(1) profilering; (2) professionaliteit & personeelsplanning; (3) netwerk; (4) kwaliteit en (5) impact en doorwerking. Beide ontwikkelpaden leiden er toe dat Greening Corridors zich begint te ontwikkelen als een herkenbare entiteit en een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van achterlandverbindingen

Insights artikel Greening corridors na twee jaar

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Ron van Duin, Liesbeth Krol en Thierry Verduijn, Kristel Alons-Hoen, Dennis Moeke, Erik van Zanten en Frans Tillema, Dick van Damme, Wolfert Otte, Nils Rosmuller HR, Fontys, HAN, HvA, HZ, NIPV 2024 15 min