Logo kdcl img

JOI Community lid aan het woord: Linda Heringa-Derks van Kuypers Kessel

'Het binden en boeien van werknemers is een...
16 oktober 2020 / 792

'Het binden en boeien van werknemers is een onderwerp dat in deze tijd altijd aan de orde is, maar ook bijvoorbeeld de beoordelings- en functioneringscyclus die toch een beetje onder druk staat.'  Linda Heringa-Derks, hoofd P&O bij Kuypers Kessel is sinds kort lid van de JOI Community. 

Hieronder een interview met Community lid Linda Heringa-Derks

Wie ben je, waar werk je en wat is je functie?

Mijn naam is Linda Heringa en ik ben sinds begin 2017 werkzaam bij Kuypers Kessel als Hoofd P&O.

Wat is Kuypers Kessel voor een bedrijf?

Kuypers Kessel, gevestigd in het Limburgse Kessel, is een echt familiebedrijf dat al bestaat sinds 1927. Oorspronkelijk begonnen als transportbedrijf, maar door de jaren heen tevens gespecialiseerd in het winnen van zand en grind. Onze activiteiten concentreren zich tegenwoordig met name op de productie van en de handel in bouwgrondstoffen, het vervoeren van grondstoffen en andere los gestorte bulkproducten en landschapsontwikkeling.

Jij houdt je bezig met HR binnen Kuypers. Is HR ook jouw achtergrond?

Ja, ik heb HRM bij Fontys gestudeerd en ben sinds het afronden van mijn studie altijd in dit werkveld actief geweest.

Foto linda

Kun je aangeven wat Kuypers Kessel op het vlak van sociale innovatie onderneemt?

Binnen de kaders die we hebben proberen we de verantwoordelijkheid bij onze medewerkers neer te leggen die ze kunnen en willen dragen en zorgen we ervoor dat de lijntjes kort blijven. Doordat het een platte organisatie is, wordt er tussen alle niveaus van de organisatie met elkaar geschakeld en dat levert directe communicatie op waar we wat mee kunnen. Daarnaast denken we mee met medewerkers die bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd minder of aangepast willen gaan werken. Echter door plaats te nemen bij JOI hoop ik op ideeën te komen wat betreft sociale innovatie die voor ons type bedrijf werken.

Als je kijkt naar de knelpunten op dit vlak en zeker ook naar de uitdagingen voor de toekomst, kun je daar iets over zeggen?

We zitten bij Kuypers Kessel in een productie omgeving, weliswaar met een grote transporttak, maar de omgeving waarin we zitten leent zich niet voor hele innovatieve ideeën. Er zal altijd sprake zijn van een bepaalde hiërarchie en er is natuurlijk werk wat hoe dan ook gedaan moet worden, daarbij zijn we gebonden aan het proces en de productie. Richting de toekomst moeten we echter wel na gaan denken over het veiligstellen van bepaalde kennis en kunde die binnen het bedrijf moeten blijven. Dat zal één van de grotere uitdagingen voor de toekomst worden.

Hoe ben jij aangesloten bij de JOI Community?

Via onze arbodienst hoorde ik over de JOI Community.

Wat verwacht jij van de JOI Community?

Waar meerdere werkgevers bij elkaar komen kan altijd geleerd worden van elkaar, met die gedachte ben ik erin gegaan. Alles wat ik opsteek van de JOI Community is meegenomen en ik ga graag in dialoog over hoe wij als Kuypers Kessel dingen aanpakken en hoe andere organisaties dit doen.

Je hebt op dit moment 1 workshop digitaal bijgewoond. Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe?

Het onderwerp was actueel en daardoor heel interessant, namelijk ‘De proactieve, ondernemende werknemer!’. Ik heb veel kennis opgedaan en met veel plezier (vanuit mijn scherm) de workshop gevolgd.

Waar moet de JOI Community aandacht aan besteden komend jaar, buiten de punten die je nu al noemde?

Het binden en boeien van werknemers is een onderwerp dat in deze tijd altijd aan de orde is, maar ook bijvoorbeeld de beoordelings- en functioneringscyclus die toch een beetje onder druk staat. Daarnaast is duurzame inzetbaarheid altijd een goed onderwerp waarin je bovendien veel van elkaars aanpak kan leren.

Waarom moet je je als HR professional uit een logistiek bedrijf aansluiten bij de JOI Community?

Waar werkgevers samen komen en ideeën uitwisselen is er altijd iets wat je meeneemt naar jouw organisatie om van te leren. Mijns inziens zijn verschillende organisaties ooit hetzelfde wiel aan het uitvinden, dat is onnodig als je de kans hebt om op deze manier met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dus waarom zou een logistiek bedrijf zich aan moeten sluiten, om van elkaar te leren. Dat is immers nooit weg!