Logo kdcl img

JOI Community lid aan het woord: Patrick Fricker van Van der Heijden Internationale Transporten B.V.

"Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal in een onderneming,...
24 juni 2020 / 8086

"Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal in een onderneming, dus daar moet je zuinig mee omgaan." zegt Patrick Fricker, manager bedrijfsvoering bij van der Heijden Internationale Transporten. Van der Heijden Internationale Transporten is sinds kort lid van de JOI Community en sluit op 9 juli aan bij de tweede JOI bijeenkomst met als thema Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. 

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen dus meld je nog snel aan voor de workshop op donderdag 9 juli van 09.00 - 12.00 uur via joi@kennisdclogistiek.nl

Hieronder een interview met community lid Patrick Fricker

Wie ben jij, waar werk jij en wat is jouw functie?

Mijn naam is Patrick Fricker, ik ben 45 jaar. Ik werk ondertussen al bijna 20 jaar voor J.H. van der Heijden Internationale Transporten B.V. in Wahlwiller-Wittem. Momenteel ben ik manager bedrijfsvoering en als onderdeel van die functie komt ook HR voor mijn rekening.

En wat is jouw achtergrond?

Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en ik ben per toeval in de transport beland en daar eigenlijk ook in blijven hangen.

En bij van der Heijden ook doorgegroeid naar de functie die je nu uitvoert?

Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een groeiproces geweest.

Wat doet van der Heijden transport op het gebied van sociale innovatie?

We zijn daar volop mee bezig, zeker met corona is sociale innovatie een hot item natuurlijk, nog meer dan anders. Maar wij waren er ook al voor die tijd veel mee bezig. Ik zet mij daar heel erg voor in. Voor ons is daarbij de rol van het individu in toenemende mate belangrijk. Bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Waar het vroeger veelal ging over het werk, daar staat tegenwoordig de persoon die het werk verricht steeds meer centraal. Natuurlijk moet het werk gewoon gedaan worden, maar tegelijkertijd vinden we het heel belangrijk wie die persoon achter het werk is en wat zijn persoonlijke situatie is. Dat is waar we heel erg op inzetten de laatste tijd. Ook in het management hebben we veranderingen doorgemaakt en hebben we gekeken waar ieders interesses liggen, waar iedereen goed in is en op welke manier we die competenties het beste kunnen inzetten voor het leiden van het bedrijf.

Patrick vrachtwagen

De focus ligt minder op functies en taken, maar meer op de mensen en het lange termijn perspectief. Wat is de reden en het doel van deze focus?

Het doel daarvan is natuurlijk duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, dat is heel belangrijk. Ik krijg ook veel informatie van het Sectorinstituut Transport en Logistiek, daar speelt dat onderwerp ook al langere tijd. Het is voor zowel de medewerkers als voor het bedrijf belangrijk dat medewerkers op een goede manier hun functie kunnen vervullen en wat ik daarin heel belangrijk vind is dat ze dat met zoveel mogelijk plezier doen. Om op die manier ook meer betrokkenheid te creëren en dat medewerkers zich ook op een efficiëntere manier inzetten voor het bedrijf.

Wat verwacht jij van de JOI Community?

Ik kende de JOI Community niet. Ik kwam eigenlijk per toeval erbij omdat ik het onderwerp van de vorige webinar interessant vond. Dus op die manier ben ik met de JOI community in aanraking gekomen. Wat ik er mooi aan vind is dat je van elkaars situatie en elkaars inzichten kunt leren, dat komt echt uit de praktijk. Er kwamen tijdens het webinar Interne Communicatie (5 juni) alledaagse voorbeelden en ervaringen over de bühne waar je in de praktijk iets aan hebt. En ook herkenbare situaties. “Hoe gaan jullie hier mee om en wij gaan daar zo mee om.” Ik vond dat tijdens de webinar ook een levendige interactie op gang kwam en dat vond ik heel leuk en leerzaam. Heel interessant en van toegevoegde waarde voor mezelf en ons bedrijf.

Wat voeg jij zelf toe aan de JOI Community?

Het belangrijkste wat ik kan toevoegen is het delen van onze ervaringen op de verschillende onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten centraal staan. Hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Dat vind ik belangrijk. Anderzijds vind ik het ook belangrijk om aan de buitenwereld te laten dat wij een ‘serieuze’ werkgever zijn en op een constructieve wijze bezig zijn met onze medewerkers. Het is een mooie gelegenheid om via JOI te laten zien dat onze medewerkers centraal staan en dat het leuk is om bij van der Heijden te komen werken.

Tijdens de bijeenkomst op 9 juli staat het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal? Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor jou?

Duurzame inzetbaarheid is met name dat de persoon staat centraal. De persoon achter de werknemer dan. En die persoon moet op een goede manier zo lang mogelijk op een zinvolle en prettige manier zijn werk zien te vervullen. Duurzame inzetbaarheid betekent voor mij dat je met plezier en op een fijne manier je werk kunt doen tot in lengte van dagen. Je op je gemak voelen, je comfortabel voelen in je werkomgeving, de goede tools krijgen en waardering krijgen voor het werk dat je doet is ook heel belangrijk. En ook dat je als medewerkers voldoende uitdaging en vernieuwing vind in je werk. Dat is voor mij duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van ons bedrijf, dus daar moeten we zuinig op zijn.

Welke knelpunten spelen er bij van der Heijden Transport op het vlak van duurzame inzetbaarheid?

Er zijn veel knelpunten. Voorbeelden zijn zeker nu in deze corona tijd de manier waarop met chauffeurs wordt omgegaan. Op de weg, op laad- en loslocaties bedoel ik dan. Het ontbreekt toch vaak aan respect voor de mannen die onderweg zijn en die belangrijk werk doen. Dat leidt vaak tot frustraties. De verkeerssituaties en de drukte in het verkeer leidt eveneens tot stress. We willen met onze medewerkers bespreken hoe we dat beter in goede banen kunnen leiden, zodat ze daar minder last van hebben. Daar zijn we volop mee bezig. Een ander belangrijk onderwerp dat speelt is het aantal uren dat de jongens maken. Dat is heel dubbel. Want aan de ene kant hebben ze die nodig om een goede boterham te verdienen en aan de andere kant is het zo dat als je langdurig per week veel uren maakt, dat een behoorlijk beslag op je privéleven legt en ook soms op je gezondheid. Daar willen we waakzaam voor zijn en specifiek daarvoor zijn we ook op zoek naar oplossingen en ervaringen van andere collega bedrijven hoe zij daarmee omgaan. Om enerzijds die mannen een goede boterham te laten verdienen en anderzijds ook die werkuren te kunnen reduceren. Daar heb je meer mensen voor nodig en dat is in de hele branche weer een knelpunt. Hoe kom je aan voldoende goed opgeleide en gemotiveerde mensen? Naast de fysieke belasting, het vele zitten en het onregelmatige leven, staan er ook weer heel veel leuke en positieve dingen tegenover in het chauffeurs vak. Ter indicatie, ruim twee derde van onze medewerkers is chauffeur. We moeten met onze medewerkers spaarzaam omgaan, ze zijn het belangrijkste kapitaal in onze onderneming.

Ik kan me ook voorstellen dat je over dit knelpunt op 9 juli eens met andere bedrijven wil sparren over hoe zij daar tegenaan kijken, wat zij daarin doen en welke concrete oplossingen zij gevonden hebben?

Ja zeker, absoluut.

Waarom moeten professionals uit logistieke bedrijven zich aansluiten en actief deelnemen aan de JOI Community?

We doen natuurlijk allemaal waar we goed in zijn en ieder transportbedrijf heeft zijn eigen expertises en dat moeten we zeker ook allemaal blijven doen. Zoals ik net al zei zijn de medewerkers het belangrijkste kapitaal van ons bedrijf, dus daar moeten we zuinig op zijn. En grote en kleine bedrijven gaan daar toch anders mee om en dat is denk ik de meerwaarde van JOI. Door actief deel te nemen aan de JOI Community krijgen die grote en kleine bedrijven de kans om hun ervaringen uit te wisselen en op die manier veel van elkaar te leren. En, het zet je op z’n minst aan het denken.