Logo kdcl img

JOI Learning Community

Als vervolg op het project SILL heeft KennisDC...
08 januari 2021 / 1651

Als vervolg op het project SILL heeft KennisDC Logistiek Limburg dit
jaar het project JOI 2020 uitgevoerd. Binnen JOI 2020 staat Sociale
Innovatie in de logistieke sector centraal. Er is een Learning
Community JOI gevormd en er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd
op verschillende thema’s rondom sociale innovatie. Op basis van
onderzoek is advies uitgebracht voor de doorontwikkeling van de
Learning Community JOI. Daarnaast is de bestaande toolbox sociale
innovatie onder handen genomen. De toolbox is geactualiseerd, er is
een overzicht gemaakt van de tools, de tools zijn uitgebreid
beschreven en er is een handleiding gemaakt voor het gebruik van
de nieuwe Toolbox JOI.
 

Insights artikel JOI Learning Community

Auteur Betrokken partijen Jaar
Fred Nooijen, Nienke Hofstra, Kars Mennens KennisDC Logistiek Limburg & Gelderland, Maastricht University 2021