Logo kdcl img

Landelijke synergie bij hogescholen in onderzoek en onderwijs rond stedelijke logistiek – een inventarisatie

Er wordt veel gesproken en gedaan rond stedelijke...
08 januari 2021 / 1753

Er wordt veel gesproken en gedaan rond stedelijke logistiek de laatste
tijd, mede door de prominente rol van zero-emissiezones in het
klimaatakkoord. Met de groeiende interesse lijkt dit onderwerp ook
belangrijker te worden voor hogescholen, zowel qua onderwijs als qua
onderzoek. Uit een inventarisatie – die we hier presenteren – op het
gebied van onderzoek, onderwijs en competenties van studenten blijkt
dat stedelijke logistiek op dit moment beperkt terug te vinden is in de
logistieke opleidingen. Ook blijken hogescholen maar in beperkte mate
ondersteuning te bieden aan bedrijven of (lokale) overheden, al wordt er
op bepaalde stedelijke logistieke onderwerpen wel onderzoek gedaan.
We gaan hier kort in op wat belangrijk gevonden wordt qua competenties
bij studenten die onderzoek op dit thema doen vanuit afstudeer- of
stageopdrachten. Op basis van deze inventarisatie geven we aan op
welke manier vanuit de hogescholen er met onderwijs en onderzoek
ingespeeld kan worden op de concrete vragen vanuit het werkveld als
het gaat om stedelijke logistiek.

Insights artikel Landelijke synergie bij hogescholen in onderzoek en onderwijs rond stedelijke logistiek – een inventarisatie

Auteur Betrokken partijen Jaar
Hans Quack Breda University of Applied Science/ TNO 2021