Logo kdcl img

Lean Logistiek

Logistieke dienstverleners voeren voor hun opdrachtgevers belangrijke processen...
19 mei 2016 / 1180

Logistieke dienstverleners voeren voor hun opdrachtgevers belangrijke processen uit. Immers, als iets niet goed gaat bij het afleveren van producten merkt de klant dit meteen. Van de logistiek wordt steeds vaker verwacht dat op elk gewenst moment een dienst kan worden geleverd en de kwaliteit hoog is. Producten moeten op het juiste tijdstip worden geleverd. Echter van oudsher wordt logistiek nog steeds gezien als een kostenpost. Deze situatie zet de logistieke bedrijven onder druk. Om de kosten te verlagen wordt in de logistieke sector vooral bezuinigd op de arbeidskosten. Dit verslechtert echter het imago van logistiek als werkgever: het werk is zwaar, weinig uitdagend en wordt slecht betaald. Omdat er minder in personeel wordt geïnvesteerd, neemt de betrokkenheid van de werknemers af wat een negatief effect kan hebben op de prestatie van een bedrijf. Een van de oplossingen is dat logistieke bedrijven zich richten op het gelijktijdig verbeteren van hun positie op de afzet- én arbeidsmarkt. Hierbij maakt een bedrijf zoveel mogelijk gebruik van de kennis op de werkvloer om processen te optimaliseren.

Doelstelling

Het project lean Logistiek, meer waarde door mensen richt zich op het simultaan verbeteren van de positie van logistieke dienstverleners op de arbeids- en afzetmarkt. Door de toepassing van lean principes in het taakontwerp voor werknemers en het ontwerp van bedrijfsprocessen kan een betere afstemming gerealiseerd worden tussen enerzijds de wensen van klanten resp. werknemers en de door hen ervaren taakinhoud resp. prestatieniveau. Deze verbeterde afstemming leidt ertoe dat werknemers beter in hun vel zitten en de klanten meer tevreden zijn.

 

De gedachte binnen het project is dat juist lean management principes een organisatie in staat stellen om processen te verbeteren rekening houdend met zowel de wensen van de klant, vertalend naar interne processen, almede de motivatie van de medewerkers, vertalend naar taakeigenschappen. Deze betere afstemming van taak- en procesinhoud biedt een optimale mogelijkheid tot een verhoogde productiviteit, met uiteindelijk een goede financiële positie van de onderneming als resultaat.

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Lean Logistiek instrument beschrijving klant proces analyse

Insights artikel Lean Logistiek instrument beschrijving persoon werk analyse

Insights artikel Lean Logistiek instrument beschrijving Value Stream Mapping

Insights artikel Instrument beschrijving productiviteit Benchmark Analyse

Insights artikel Lean Logisitieke brochure