Logo kdcl img

Leren van praktijkervaringen met duurzaam transport: Green Freight Europe en het opzetten van een kennisbank met best cases

GFE Inspiratiebronnen
28 januari 2016 / 3437

Het concreet handen en voeten geven aan duurzaam transport is voor veel logistieke dienstverleners en verladers nog steeds een relatief lastige vraag. Bijna elk transporterend bedrijf is bezig met duurzaamheid, maar men lijkt weinig van elkaar te leren. Het delen van ervaringen zou logistieke dienstverleners en verladers moeten kunnen helpen om voor hun transport nieuwe ideeën en een andere insteek te bedenken. De keurmerkorganisatie Green Freight Europe (GFE) wil graag een eigen databank voor dit soort ervaringen op zetten en zo hun leden stimuleren en helpen bij het opzetten van duurzame initiatieven. Ter ondersteuning van dit plan heeft de HAN een aantal logistieke dienstverleners en verladers geïnterviewd en een korte enquête uitgevoerd onder GFE leden. In dit artikel doen we daar verslag van.

Download de .pdf hieronder

Groen transport modaliteiten

Insights artikel GFE-_inspiratiebronnen.pdf